Zaměstnanci oceňují vzájemnou spolupráci

Drtivé většině zaměstnanců Třineckých železáren zapojených do dotazníkového šetření záleží na výsledku jejich práce a mají také dostatečnou zpětnou vazbu. Firma podle nich také plní své závazky vůči pracovníkům. Pro většinu dotazovaných je také velmi důležitá vzájemná spolupráce.

Takové jsou výsledky dotazníkového šetření angažovanosti mezi zaměstnanci, které proběhlo v loňském roce. Dotazníkového průzkumu připraveného akademiky Ekonomické fakulty VŠB–TUO se zúčastnila více než čtvrtina zaměstnanců. O většinu odpovědí se postarali muži (87 %), nepočetnější skupinou pak byli zaměstnanci s praxí 21 let a více (34 %), nejčastěji pracující v dělnických profesích (67 %).

„Potěšující je, že až 80 % zaměstnanců se v průzkumu kladně vyjádřilo k důležitosti kvalifikačního rozvoje, třetina by přivítala více možností zvyšování kvalifikace,“ pochvaluje si pozitivní nastavení zaměstnanců k dalšímu vzdělávání ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Ivo Žižka.

Kladně také přes 80 procent respondentů hodnotilo otázku, zda zaměstnavatel poskytuje formou mzdy a ostatních benefitů dostatečné prostředky pro jejich potřeby. Více než 50 % z nich by pak přivítalo vyšší mzdu.

„Jsem nesmírně rád, že pozitivně vyznělo také hodnocení funkčnosti vzájemné komunikace. Protože ta je pro dobré fungování vzájemných vztahů ve firmě nesmírně důležitá. Z detailních výsledků vyplynulo, že komunikace nejlépe funguje podle 48 % dotázaných na úrovni zaměstnanců i s přímým nadřízeným,“ dodává ředitel pro personalistiku a vnější vztahy.

Z průzkumu dál vyplynulo, že v podniku převažuje atmosféra důvěry a otevřenosti, a to na základě vyjádření téměř 72 % respondentů, z nichž 43,5 % upřesnilo, že tato přátelská atmosféra panuje pouze mezi zaměstnanci na stejné organizační úrovni. Opačně vnímá atmosféru v podniku celkem 28 % respondentů, z nichž 18 % postrádá komunikaci. Atmosféra nedůvěry panuje ve firmě podle hodnocení 11 % respondentů.

Jednoznačné dodržování pracovních postupů potvrdilo 60,5 % dotázaných a 31 % dotázaných uvedlo, že jen některé činnosti jsou procesně upraveny a dodržovány.

Vnímání vztahu k přírodě
Téměř 58 % dotazovaných pracovníků si myslí, že huť se chová k životnímu prostředí nad rámec zákonem stanovených opatření. Třicet sedm procent dotazovaných si myslí, že firma plní zákonem stanovená opatření. „Většina zaměstnanců také ví, že firma systematicky podporuje určité akce v rámci své společenské odpovědnosti, jako jsou na příklad volnočasové aktivity pro děti a mládež, dobrovolnické akce, ale také sport či školy. Uvedlo to téměř 69 % dotázaných,“ doplňuje Ivo Žižka.

Jméno podniku je vnímáno velmi pozitivně, neboť k tomuto hodnocení se přiklonilo 84,5 % respondentů. Naopak 16 % respondentů prestiž podniku vnímá negativně.

Zlepšení oproti roku 2020
Ve srovnání s průzkumem z roku 2020 loňský průzkum vykazuje zlepšení, a to hned v několika parametrech. Nejvyšší pokrok vykazují hodnoty sociální, zákaznické a společenské.

Detailní analýzy ukázaly, že pokud dojde ke zlepšení komunikace středního managementu se zaměstnanci a komunikace na pracovišti obecně, budou zaměstnanci pro svou práci více vnitřně motivováni.

Další zprávy z regionu