Zapojte se do dotazníkového šetření

Vedení Třineckých železáren zajímají názory zaměstnanců. Zapojte se i vy do dotazníkového šetření. 

Ilustrační foto: Designed by Pressfoto

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

prosím Vás o zapojení do dotazníkového šetření angažovanosti, které probíhá od 31. října do 19. listopadu 2018. Elektronický (anonymní) dotazník můžete vyplnit z jakéhokoliv počítače na pracovišti nebo ve vzdělávacích místnostech. Informace jsou k dispozici u Vašich nadřízených.

Věřím, že zapojených bude ještě více, než v letech 2014, či 2016, kdy možnosti vyjádřit svůj názor využilo 40, respektive 43 % spolupracovníků. Výsledky šetření budou jedním z významných podkladů pro navržení konkrétních opatření na podporu rozvoje naší firemní kultury. Ještě jednou tedy prosím o maximální možné zapojení, neboť čím více získaných názorů, tím objektivnější obraz o „Werku“.

Jan Czudek
předseda představenstva a generální ředitel TŽ, a. s.

 

Další zprávy z regionu