ŽDB Drátovna dokončuje modernizaci za téměř půl miliardy korun

ŽDB Drátovna v Bohumíně dokončuje druhou část modernizace svých provozů. Dceřiná společnost Třineckých železáren kvůli zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti firmy před třemi roky nastartovala projekt modernizace výroby v celkové hodnotě téměř 430 milionů korun.

Nové investice přináší zvýšení kapacit i posílení portfolia drátovny.

„Cílem modernizace bylo posílit naše portfolio v oblasti výroby drátů pro další zpracovatelský průmysl, jako je výroba spojovacích součástí, ložisek a jiných aplikací včetně uplatnění v automobilovém průmyslu. Naším záměrem bylo doplnit a výrazně navýšit výrobní kapacity a posílit pozici zejména na evropském trhu,“ říká předseda představenstva ŽDB Drátovna Petr Adamek.

V první ze dvou etap, která byla dokončena loni v létě, ŽDB Drátovna proinvestovala částku 230 milionů korun. V jejím rámci především zrekonstruovala část provozu mořírny, vybudovala novou halu úseku žíhárny a zakoupila dva nové drátotahy.

Druhá etapa za téměř 200 milionů korun odstartovala loni v létě výstavbou nové žíhací pece na výrobu šroubových drátů. Investice do nové pece, která byla uvedena do plného provozu v prvním pololetí letošního roku, dosáhla 24 milionů korun. Jde o již třetí žíhací pec v provozu tažírny nepatentovaného drátu. „Důvodem výstavby nové pece byl velký zájem zejména ze strany automobilových firem, které využívají náš drát k výrobě spojovacích součástí a dalších komponent automobilů. Díky této investici jsme zvýšili roční kapacitu žíhárny o 8 tisíc tun,“ uvedl Petr Adamek.

Na provoze tažírna patentovaného drátu byly v 1. pololetí letošního roku v rámci druhé etapy modernizace uvedeny do zkušebního provozu tři nové drátotahy. „Jedná se o třináctitahové drátotahy, které byly pořízeny s cílem zajistit další rozvoj výrobkového portfolia a vyšší kvality lanových drátů, jak z pohledu vlastností, tak kvality povrchu,“ sdělil předseda představenstva s tím, že v současné době zákazníci požadují vyšší pevnosti a zvýšené technologické vlastnosti drátů, jichž na původních strojích nebylo možné dosáhnout. „Přínosem je i zvýšení produktivity, a to díky automatizaci linek,“ doplnil.

„Cílem modernizace bylo posílit naše portfolio v oblasti výroby drátů pro další zpracovatelský průmysl, jako je výroba spojovacích součástí, ložisek a jiných aplikací včetně uplatnění v automobilovém průmyslu.“Petr Adamek, výkonný ředitel ŽDB Drátovna

Další významnou investicí, která je na provoze tažírny patentovaného drátu nyní realizována, je výstavba výrobně skladovací haly, která se staví v prostorách po vyhořelé mořírně. Tato hala bude sloužit mimo jiné hlavně pro rozšíření skladovacího prostoru předtahových drátů.

Na provoze tažírna nepatentovaného drátu je v současné době nejvýznamnější investicí výstavba expediční a skladovací haly hotové produkce. „Tato hala je důležitá pro zajištění dalšího navyšování objemu výroby až na cílový stav okolo 85 kilotun drátů pro výrobu spojovacích součástí, drátů pro výrobu ložisek a leskle tažených drátů, využívaných pro drátěný program. Hala by měla být dostavěna do konce 1. čtvrtletí roku 2020,“ vysvětlil Petr Adamek.

Společnost ŽDB Drátovna by měla v letošním roce vyrobit 132 tisíc tun tažených drátů a výrobků z nich. Vývoz se v současné době na celkové produkci podílí 70 procenty, přičemž rozhodujícími exportními regiony jsou trhy zemí západní a střední Evropy.
Mezi největší zákazníky patří firmy z automobilového, strojírenského, nábytkářského a těžebního průmyslu. Finální produkty z drátů zpracovaného zákazníky nacházejí uplatnění v široké škále výrobků – od automobilů, přes nábytek, bílou techniku, pneumatiky, výtahy, železniční svršek až po nářadí nebo zdravotní techniku. Zaměstnává 1 000 lidí.

Další zprávy z regionu