ŽDB Drátovna přispěje na defibrilátor

Šanci na přežití při srdeční zástavě zásadně zvyšuje použití defibrilátoru. Nový spolehlivý defibrilátor Lifepak LP20e včetně stimulace a saturace krve kyslíkem se chystá koupit Bohumínská městská nemocnice. ŽDB Drátovna nemocnici přispěje částkou 100 000 korun.

Operační sály bohumínské nemocnice.

„Dar ŽDB Drátovny pokryje zhruba polovinu nákladů na pořízení nového přístroje, který doplní naše vybavení. Jsme velmi potěšeni tímto milým gestem pomoci,“ říká manažer pro léčebnou péči Bohumínské nemocnice MUDr. Petr Beneš.

Firma věnovala Bohumínské nemocnici sponzorský dar již několikrát. V posledních letech například poslala finanční prostředky na nákup nových antidekubitních matrací, vybavení chirurgických sálů a podobně.

„Patříme k největším zaměstnavatelům na Karvinsku jsme nedílnou součástí regionu, v němž naši zaměstnanci žijí. Bohumínskou nemocnici mnozí z nich určitě navštěvují, proto jsme se rozhodli směřovat sponzorské dary do tohoto zdravotnického zařízení,“ uzavírá předseda představenstva ŽDB Drátovna Petr Adamek.

Další zprávy z regionu