Železárny opravují vysokou pec vylitím žáru odolným betonem

Rozsáhlou opravou prochází v těchto dnech jedna ze dvou vysokých pecí Třineckých železáren. Počátkem října se pracovníci hutě spolu s dodavatelskou firmou z Belgie pustili do renovace odpichového otvoru vysoké pece číslo 4 v její spodní části tzv. nístěji, tedy v samotném srdci vysoké pece. Za rok v ní huť vyrobí přes jeden milion tun surového železa.

Do opravy se železárny pustily po 14. letech od poslední generální opravy, kdy došlo mimo jiné i na kompletní výměnu uhlíkových bloků v nístěji. „Akce je mimořádně složitá, od rozhodnutí po dokončení uběhne pouze rok, a to je u tak rozsáhlé opravy velmi krátká doba. Renovace prodlouží životnost vysoké pece minimálně o dalších pět let, náklady by se měly vyšplhat na 50 milionů korun. Předpokládáme, že surové železo začne znovu z pece téct na začátku listopadu,“ uvádí výrobní ředitel Třineckých železáren Česlav Marek.

U renovace odpichového otvoru bude poprvé v historii TŽ využita alternativní technologie vylitím žáru odolným betonem. Nejdřív museli vysokopecaři zastavit zavážení surovinami a technologickým řízením vysokopecního pochodu snížit úroveň zavážky až o 23 m, následně po posledním odpichu odpálit část pancíře pod úrovní dna a vyvrtaným otvorem pak vypustit zbytkové železo a strusku. „To byla jedna z nejrizikovějších části opravy,“ vysvětluje Petr Faruzel, vedoucí střediska vysokých pecí.

Souběžně probíhaly demoliční práce, které připravily prostor pro nájezdovou plošinu do vysoké pece tak, aby bylo možné vyhrabat zbytkovou vsázku těžkou technikou, což probíhá v těchto dnech. „Po dokončení této fáze se naskytne jedinečná příležitost, jak se můžeme do vysoké pece podívat zevnitř a pomocí soudobé technologie 3D laserového mapování zhodnotit skutečné opotřebení.

Teprve pak znovu namontujeme pancíř a chladnice, postavíme bednění a prostor mezi zbytkovými uhlíkovými bloky a bedněním vylijeme speciálním betonem odolným žáru. Společně s materiálem na nástřik šachty a nový hlavní žlab bude použito přes 750 tun žáromateriálů,“ doplňuje Petr Faruzel. Beton by měl odolat náporu miliónů tun roztaveného surového železa a strusky, které v těchto místech dosahuje při výstupu z vysoké pece teploty běžně přes 1450°C.

Další zprávy z regionu