Železárny zavádí náborový příspěvek

Třicet tisíc korun získá nový zaměstnanec Třineckých železáren. Stejnou částku pak může dostat i pracovník, který nového kolegu do firmy přivede. Rozhodlo o tom vedení společnosti.

Odměna za doporučení zaměstnance se vztahuje pouze na pracovníky Třineckých železáren, kteří přivedou nového pracovníka takzvané D kategorie.

„Pět tisíc korun získá zaměstnanec za doporučení a současně nový zaměstnanec jako náborový příspěvek po zkušební době, dalších 10 tisíc korun získá v rámci doporučujícího programu pracovník po půl roce, stejná částka náleží i novému zaměstnanci. 15 tisíc korun dostane za doporučení pracovník, pokud jeho kolega u nás bude pracovat už rok. Stejně tak dostane do výplaty 15 tisíc korun i nový zaměstnanec jako náborový příspěvek,“ upřesňuje ředitelka pro personalistiku a ESG Kateřina Nogolová.

Aby získal stávající pracovník odměnu za doporučení, musí jeho jméno nahlásit nový zaměstnanec nejpozději při podpisu pracovní smlouvy. Případně také stávající zaměstnanec na PP nahlásit jméno svého kandidáta. Odměna za doporučení se nevztahuje na případy převodu zaměstnance z agentury do stavu, ani na zaměstnance přecházejícího z dceřiné společnosti do TŽ, nebo na bývalé zaměstnance železáren či firmy ve skupině. O vyplacení odměny za doporučení i o náborovém příspěvku rozhoduje přímý nadřízený daného zaměstnance.

„Věříme, že tyto nástroje nám pomohou zajistit potřebný počet zaměstnanců co nejdříve.“Kateřina Nogolová

K rozhodnutí zavést náborový příspěvek dospělo vedení firmy v reakci na aktuální situaci na trhu práce s velmi nízkou nezaměstnaností. „Náborový příspěvek je dnes standardním nástrojem mezi velkými firmami, které se tím snaží přilákat nové pracovníky. Doporučující program vnímáme jako takovou odměnu za pomoc s náborem,“ vysvětluje ředitelka pro personalistiku a ESG. Stejnou výši příspěvku zvolila proto, aby stávající zaměstnanci necítili nespravedlnost, když nastoupí nový.

„Doba se za posledních deset let výrazně změnila a je zcela odlišná. Věříme, že tyto nástroje nám pomohou zajistit potřebný počet zaměstnanců co nejdříve,“ uzavírá Kateřina Nogolová.

Další zprávy z regionu