Zima v huti letos dala zabrat na silnicích i železnici

Teplota klesající hluboko pod nulu a hojná sněhová nadílka ovlivňuje chod mnohých provozů a útvarů Třineckých železáren. Své o tom vědí nejen členové Hasičského záchranného sboru TŽ, ale i pracovníci provozu Dopravy a expedice TŽ (VL) a silničáři ze společnosti Strojírny a Stavby Třinec (SaS), kteří mají na starosti údržbu komunikací v huti.

Hasiči minulý týden odstraňovali rampouchy ze střech. Foto: mc

Hasiči v minulých mrazivých dnech pomáhali hlavně s likvidací nebezpečných rampouchů. V minulém týdnu vyjeli 17krát a to hlavně na výzvu jednotlivých provozů.

„Zasahovali jsme v místech, kde hrozilo zranění chodců a zničení majetku pádem namrzlého sněhu či rampouchů. Sníh jsme také odklízeli tam, kde způsobil zatékání vody do budov,“ uvedl Marek Heczko, vedoucí železárenských hasičů.

Na provoze VL se během trvání „opravdové zimy“ musí vypořádat s mnoha nelehkými úkoly jako je převzetí zmrzlých vstupních komodit, především rudy a uhlí na vlečku TŽ, které musí být postupně přistavovány do rozmrazovacích hal.

„Z pohledu logistiky a organizace práce je pro nás zima velmi náročná. Sníh a mráz nám způsobují obtíže při přestavování výhybek, problémy se znečištěním železničních přejezdů a kolejiště. Následkem těchto vlivů dochází ke zpomalení dopravní obslužnosti. Čištění provádí jak pracovníci provozu, tak jednotlivé útvary na přidělených úsecích v rámci TŽ. V tomto období se musíme rovněž vypořádat se zvýšenou nemocností zaměstnanců,“ přiblížil Igor Ćmiel, vedoucí provozu VL.

Počasí má samozřejmě vliv na automobilovou dopravu. Případné komplikace na komunikacích v ČR či zahraniční způsobují prodlevy v nájezdech kamionů do TŽ.

Celkem silničáři udržují kolem 70 kilometrů komunikací, parkoviště a ostatní plochy, kterých v posledních letech v areálu huti přibývá. „Od prosince do března pracujeme na tři směny. Přednostně v nepřetržitém provozu udržujeme nakládací plochy, tak abychom nezastavili dopravu a expedici materiálu,“ uvedl Richard Schmidt, mistr dopravy SaS. Letošní zimu hodnotí jako jednu z náročnějších.

„Ve srovnání s posledními lety se letos potýkáme s větším množstvím sněhu, ale před deseti lety to byly tyto podmínky zcela běžné,“ zmínil Richard Schmidth. Sníh pracovníci odklízejí i ručně a zajišťují schůdnost chodníků.

Další zprávy z regionu