„Zlepšovatelé mají rádi novinky“

Zlepšovatelství má v Třineckých železárnách bohatou tradici. Posouvá firmu kupředu nejen v oblasti kvality a efektivity práce, ale i její bezpečnosti a ekologie, a přináší významné úspory. Zájem o podávání zlepšovatelských návrhů však klesá, firma se proto rozhodla situaci zmapovat a provedla průzkum.

Třinecké železárny. Foto: archiv

O jeho vyhodnocení a podpoře zlepšovatelských aktivit v huti hovoříme s Bohdanem Suchankem z oddělení Výzkumu a správy průmyslového vlastnictví TŽ.

Známe výsledky celoroční soutěže zlepšovatelů. Kolik návrhů jste loni přijali?
Naši zlepšovatelé loni podali celkem 412 návrhů. Jejich počet sice oproti roku 2020 klesl, vzrostl však procentuální nárůst přijatých zlepšovatelských návrhů z celkem podaných nabídek i deklarovaný přínos firmě. Zavedené zlepšovací návrhy přinesly firmě 85 598 000 korun, což je o 16 % více než loni.

Chystáte nějaké novinky pro zlepšovatele na letošní rok?
Loni jsme formou ankety s koordinátory na jednotlivých provozech hledali způsoby podpory a nové impulzy ve zlepšovatelství. Výsledkem jsou konkrétní návrhy, například novinkou bude využití tematických směrů, které budou fungovat na základě soutěžního formátu ušitého na míru jednotlivým provozům a budou naplňovat dlouhodobější cíle těchto provozů.

U zlepšovacích návrhů a drobných zdokonalení přijatých v rámci těchto nově pojatých tematických směrů plánujeme zlepšovatelům navýšit odměnu.

Jak jinak chcete zaměstnance motivovat?
Mezi jinými jsme vrátili možnosti odměňování za předschválené zlepšovací návrhy a přijatá drobná zdokonalení v hotovosti. Hotovost si pak zaměstnanec nechá vyplatit v příruční pokladně přímo na provoze nebo v hlavní pokladně TŽ za poukázku předanou svým nadřízeným.

Dále chceme rozjet informační kampaň zaměřenou především na ty, kteří nejsou ve firmě dlouho a nemají se zlepšovatelstvím zkušenost. I nadále chceme pokračovat v tematických úkolech a každoročním vyhlašování nejlepších kolektivů a jednotlivců.

A co krátkodobé zlepšovatelské soutěže?
Tradici krátkodobých zlepšovatelských soutěží, kterou zastavila pandemie nemoci covid-19, obnovíme ještě letos. V dubnu spustíme soutěž o nejlepší námět pro zlepšení bezpečnosti práce a ochranu zdraví zaměstnanců na provozech TŽ.

Čím je tedy zájem o zlepšovatelství v třinecké huti specifický?
Zlepšovatelé jsou vesměs velmi přemýšliví lidé a rádi si prověří nově zavedené prvky. Je však třeba nabízet v této oblasti stále nové podněty. Zvýšený zájem o zlepšovatelství jsme zaznamenali například po zavedení elektronické formy evidence zlepšovacích návrhů.

Zájem narůstá i v případě možného vylepšení nového technologického zařízení. Tyto ukazatele nám potvrzují, že zaměření krátkodobých soutěží zlepšovatelů, vyhlašovaných od roku 2010, bychom měli každoročně obměňovat.

Kterých pracovišť v TŽ se zlepšovatelství týká?
Zajímá nás především výroba, jsou to tedy výrobní provozy a pracoviště, která jsou s nimi úzce spjata. Dostali jsme už i náměty na zlepšení benefitů, příjezdových cest či werkového názvosloví, což není v naší kompetenci. Tyto náměty by lidé měli směřovat na odbor Personální práce a odměňování.

Je způsob podávání zlepšovatelských návrhů v TŽ uživatelsky přístupný?
Drobná zlepšení i zlepšovací návrhy mohou zaměstnanci podat elektronicky takzvaným jednotným podáním. Buďto prostřednictvím firemní aplikace Lotus Notes anebo i doma přímo z webu Třineckých železáren.
Možnost podání zlepšovacího návrhu má tak každý zaměstnanec.

Pokud by měl někdo s vyplněním problém anebo chtěl jakkoliv poradit, může se na mne obrátit, rád se vším pomůžu.

Další zprávy z regionu