Pozvánky přivedly k lékaři přes tisíc lidí s rakovinou

Celkem 1038 pacientů s onkologickou diagnózou odhalili lékaři díky pozvánkám na screeningové vyšetření, které poslala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) v průběhu let 2014 až 2018 svým pojištěncům. Vyplývá to z finálních údajů takzvaného adresného zvaní.

Jednalo se o celorepublikový projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, během kterého všechny zdravotní pojišťovny rozesílaly svým pojištěncům pozvánky na screeningové vyšetření děložního čípku (cervix), prsu (mamoscreening) a tlustého střeva (kolorekta). Konkrétně ČPZP během čtyřleté kampaně obeslala 104 932 svých klientek pozvánkou na vyšetření děložního čípku, 98 151 klientek pozvala na mamografické screeningové vyšetření a 232 591 pozvánek bylo určeno k vyšetření kolorekta.

Z celkového počtu 104 932 pozvaných na vyšetření děložního čípku se k lékaři dostavilo 39 497 klientek a 174 z nich bylo postiženo touto zákeřnou nemocí. K vyšetření prsu přišlo 43 318 (z 98 151) žen a u 361 z nich bylo zaznamenáno rakovinné bujení. Ke střevnímu screenigu pak dorazilo dokonce 111 125 z 232 591 pozvaných. Tato vyšetření ukázala rakovinu u 503 pacientů.

Z dat vyplývá, že nejlepší výsledky vykázal program mamografického screeningu. Překvapivě vysoký je i podíl žen ve screeningovém věku, které chodí pravidelně na screening děložního čípku ke gynekologovi, chodí i na mamoscreening, ovšem vyšetření na screening rakoviny tlustého střeva jim schází a pozvánka je bohužel neoslovila.

„Pojištěnce k preventivnímu vyšetření oslovujeme opakovaně, ale existuje populace, která nechodí na prevenci vůbec. Pokud nezajistíme vyšší povědomost občanů o existující povinnosti pečovat o své vlastní zdraví – například absolvovat preventivní prohlídky, nelze očekávat zlepšení situace,“ komentuje výsledky zdravotní ředitelka MUDr. Renata Knorová. Cestou ke zlepšení povědomí občana o nutnosti vlastní péče o své zdraví by podle ní bylo otevření celospolečenské debaty nad případnou finanční spoluúčastí za zdravotní služby – minimálně u občanů nerespektujících nutnost pravidelných preventivních prohlídek a screeningů.

ČPZP zve své pojištěnce, kteří sdělili své číslo mobilního telefonu do našeho registru, k preventivním prohlídkám pomocí krátkých textových zpráv. Tuto službu s názvem Prevence v mobilu realizuje několik let a ze strany klientů je hodnocena pozitivně. Měsíčně ČPZP pošle esemesku upozorňující, že nastal čas preventivní prohlídky, kolem 11 tisícům pojištěnců.

Mezi nejvyhledávanější screeningové programy hrazené z fondu prevence patří v ČPZP mamografie a vyšetření pigmentových skvrn. Zájem pojištěnců výrazně ovlivňuje mediální osvěta nebo cílené aktivity, jako například zmíněné výzvy ke screeningu.

Jednou z významných aktivit ČPZP k posílení preventivní osvěty veřejnosti je kampaň Spolu proti melanomu. Tu organizuje pojišťovna v květnu ve vybraných městech České republiky. Pigmentová znaménka vyšetřují dermatologové na náklady ČPZP všem zájemcům bez ohledu na příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Loni ve 12 městech kampaň oslovila na 5500 lidí, přičemž podezřelé znaménko se našlo u pěti procent vyšetřených. Letos se kampaň Spolu proti melanomu uskuteční již počtvrté.

Další zprávy z regionu