120 lat Domu Narodowego

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” świętuje 120 lat. Jego kierownictwo nie może się doczekać na powrót do normalności i spotkanie z odwiedzającymi. Większość wydarzeń odbywa się obecnie w sieci.

Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 20 stycznia 1901 roku. Foto: mc


Historia budynku, w którym obecnie mieści się COK „Dom Narodowy” sięga 1496 roku, w którym książę Kazimierz II spowodował założenie nowego rynku w mieście. Jednak pierwsza wzmianka o nim pochodzi dopiero z 1646 roku. Obecny kształt budynek zyskał w latach 1867-1869.
Myśl o założeniu Domu Narodowego pojawiła się dopiero pod koniec XIX wieku. Uroczyste otwarcie budynku, pierwotnie nazwanego Domem Polskim, nastąpiło 20 stycznia 1901 roku. Instytucja ta w pełni włączyła się w życie społeczności na Śląsku Cieszyńskim.
W trakcie II wojny światowej budynek Domu Narodowego został zajęty przez Niemiecki Front Pracy. Po zakończeniu wojny, do roku 1949 mieściły się w nim oddziały Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa z Katowic. Później, do 1956 roku miejskie i powiatowe władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W wyniku wydarzeń Polskiego Października 1956 roku pojawiła się możliwość przywrócenia budynkowi Domu Narodowego jego pierwotnej funkcji. W efekcie zabiegów lokalnych działaczy kultury i Miejskiej Rady Narodowej, budynek został przejęty przez gminę i odzyskał swoją funkcję sprzed wojny. Pod zmienioną nazwą Miejski Dom Kultury.
Po przemianach politycznych w 1989 roku pojawił się pomysł, by przywrócić nawiązującą do tradycji nazwę Dom Narodowy. Obecna nazwa funkcjonuje od 1992. Lata 90. były bardzo owocne dla rozwoju działalności kulturalnej w Cieszynie. W tym okresie zapoczątkowano organizację takich imprez, jak: Święto Trzech Braci, Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej czy Cieszyńska Jesień Jazzowa (obecnie Cieszyński Festiwal Jazzowy).
Obecnie jest to jedna z najprężniej działających instytucji kulturalnych w regionie. W ramach projektu „Kaj indzi, inakszy – u nas po naszymu” wnętrze Domu Narodowego zyskało nowy blask. Nastąpił generalny remont pomieszczeń, w tym sali widowiskowej oraz pracowni warsztatowych.
Ponadto na parterze budynku powstały dwie galerie wystawiennicze a na jego drugim piętrze mieści się Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego.

Další zprávy z regionu