Z kostela už nebude padat omítka

Fasáda českotěšínského kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se po mnoha letech dočká opravy. Město na obnovu kulturní památky získalo 4,5 milionu korun z krajského rozpočtu.

Kostel v Masarykových sadech čeká renovace. Foto: ba

Farnost ve své režii průběžně provádí opravy v interiéru neogotického chrámu.
Renovaci v roce 2003, kterou zajišťovala farnost z vlastních prostředků, zastavilo vyhlášení chrámu kulturní památkou a finančně náročné požadavky památkářů.

Od té doby se stav budovy neustále zhoršuje. Fasáda musela být zasíťována, aby odpadávající kusy omítky a ozdobných prvků nezranily farníky nebo turisty.

„Díky dobře zpracovanému projektu se nám podařilo zajistit příspěvek na opravu nejvýznamnější církevní památky města ve výši 4,5 milionu korun. Farnost může opravit jižní a z části východní fasádu včetně zhotovení klempířských prvků. Hotovo by mělo být do poloviny roku 2021,“ uvedl místostarosta Českého Těšína Vít Slováček.

Podle faráře Jana Svobody dotace z kraje umožní financovat náročné opravy památkově chráněné stavby. „Kromě toho ve své režii provádíme průběžné opravy v interiéru. Například nyní doplňujeme původní dlažbu, která byla ještě za dob socialismu poškozena necitelným zásahem do podlahy,“ doplnil duchovní.

Kostel je v neogotickém slohu podle projektu Ludwiga Satzky. Základní kámen byl položen 11. června 1892. Mobiliář vyrobila řezbářská firma Stufflesser z Tyrolska.

Slavnostní posvěcení se uskutečnilo 10. října 1894 a hlavním celebrantem byl vratislavský arcibiskup Georg Kopp, který se spolu s arcivévodou Albrechtem Těšínským podílel na financování stavby. Ve věži jsou hodiny z roku 1894 vídeňského hodináře Richarda Liebinga.

Charakteristickými znaky kostela jsou především lomený portál a ornamentální prvek vyvozený ze symetricky stylizovaného květu růže. Okna jsou vyzdobena vitrážemi a stěny četnými obrazy.

Před koncem 2. světové války při odstřelu nedalekého mostu byl chrám vážně poškozen a později postupně opraven.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je od počátku spjat s jezuitským řádem. Kromě bohoslužeb se v něm konají koncerty a další kulturní akce. Každoročně je zapojen do Noci kostelů a je hojně navštěvován turisty.

Další zprávy z regionu