Město nabízí dotace, není o ně zájem

Už několik let Hlavní třída nepatří mezi ulice, kterými by se Český Těšín mohl chlubit. Mnoha českotěšínským občanům její nevábný kolorit vadí. Vedení města se snaží podnikat kroky k tomu, aby Hlavní třída, na niž navazuje Głęboka, hezká ulice na polské straně, dostala důstojnější vzhled.

Některé provozovny zejí prázdnotou. Foto: ba

Majitelům nemovitostí v Městské památkové zóně, jejíž součástí je i Hlavní třída, město letos nabízí ze svého rozpočtu dvě účelové dotace ve výši 200 tisíc a 300 tisíc korun na výměnu nepůvodních výloh, vstupních dveří, oplocení a fasád provozoven či na zachování a obnovu vybraných historických prvků.

Žadatelé o dotační program mohou získat částku ve výši poloviny uznatelných nákladů. Musejí však splnit předem stanovená kritéria. „O dotační tituly ze strany vlastníků objektů na Hlavní třídě prozatím není zájem, což nás hluboce mrzí,“ konstatoval vedoucí odboru územního rozvoje českotěšínské radnice Radim Siuda.

Občanům se vzhled Hlavní třídy nelíbí. Foto: ba

Koncem roku bylo na Hlavní třídě jedenáct omšelých výloh, zejících prázdnotou. Jenom od křižovatky ulic Pražské a Vrchlického směrem k Čítárně a kavárně Avion, což je zhruba 250 metrů, se nacházelo šestnáct provozoven nabízejících alkoholické nápoje. Radnice však jejich počet regulovat nemůže.

„Pokud je prodejna provozována v souladu se živnostenským zákonem, nemáme pravomoc nařídit provozovateli, aby si místo prodejny alkoholu otevřel třeba kavárnu,“ vysvětlila starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. „Záleží na majiteli nemovitosti, které živnosti dá souhlas a co se v jeho objektu bude prodávat,“ dodala.

Město hledá způsob, jak Hlavní třídu zvelebit. Foto: ba

„Hongkong, opravdu strašná část města. Vlastníci domů by se měli zamyslet, komu nebytové prostory pronajímají,“ řekl Milan z Českého Těšína. Dost možná se začíná blýskat na lepší časy. Kromě vietnamských krámů a prodejen alkoholu se na Hlavní třídě začínají objevovat i jiné obchody. Funguje tady například knihkupectví, sportovní potřeby, květinka, vinotéka či pojišťovna.

„Některým majitelům není lhostejné, k jakým účelům svůj objekt pronajímají a co se v něm prodává. Ne všichni se nechali stáhnout tím řetězcem nepopulárních obchodů,“ poukázala Gabriela Hřebačková.

Další zprávy z regionu