Aktorzy wśród widzów

W kalendarz imprez MK PZKO Czeski Cieszyn – Centrum już na stałe wpisany został Dzień Aktora. W tym roku, dokładnie w Międzynarodowy Dzień Teatru, czyli 27 marca, członkowie Koła zaprosili aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego oraz dyrektora TC Petra Kracika do wspólnych obchodów święta.

Petr Kracik odpowiadał, podobnie jak aktorzy, na przeróżne pytania. Foto: EŚ

W pierwszej części, artystycznej, dla aktorów zagrał na fortepianie pianista Andrzej Molin, świeży absolwent Uniwersytetu Ostrawskiego. Aktorzy zaś zaśpiewali kilka znanych piosenek ze sztuk teatralnych, a Karol Suszka zarecytował wesoły wiersz o starości. W drugiej części widzowie mieli okazję do zadawania pytań aktorom, a te były najróżniejsze. Widzów m.in. interesowało czy spełniła im się wymarzona rola, jak długo trwa przygotowanie spektaklu lub czy pamiętają swoją pierwszą miłość.

W czasie spotkania, które miało też wymiar charytatywny, redaktor Szymon Brandys opowiedział o pomocy, jakiej udzielają z ekipą „Olza Logistic” w transporcie darów na Ukrainę oraz w przewozie uchodźców z polsko-ukraińskiej granicy.
Zebrane przy wejściu datki przekazane zostały właśnie tej firmie. Imprezie towarzyszyła bardzo serdeczna i miła atmosfera.

Další zprávy z regionu