Albrechtovka pokračuje v díle Anny Hromkové

Prezentaci zemědělských strojů, chovných zvířat, biopotravin, různých plodin, produktů a další aktivity spjaté s ekologií a ochranou životního prostředí přinesl tradiční biojarmark, který uspořádala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně. Organizátoři věnovali akci zesnulé Anně Hromkové, která před 19 lety stála u jejího zrodu.

Součástí biojarmarku byla výstava drobných hospodářských zvířat. Foto: ba

Ve školní zahradě vyrostly stánky, ve kterých si příchozí mohli zakoupit například ovoce, zeleninu a různé výpěstky od regionálních firem zaměřujících se na produkci biopotravin. Nechyběla výstava ovoce a zeleniny a také stánky s občerstvením a didaktickými hrami pro děti.

„Dětem ukazuji například paroží spárkaté zvěře, odlévané stopy různých zvířat a také svou sbírku žraločích zubů a zkamenělin. Mohou si prohlédnout i mou knihu věnovanou zvířatům z ostravské zoologické zahrady,“ hlásil Alan Popiolek z Dolní Lutyně, který na Albrechtovce studuje třetím rokem obor ekologie a životní prostředí.

U sousedního stánku se příchozí dozvěděli, jak funguje vermikomposter. „Do horní části se vloží bioodpad, který následně kalifornské žížaly rozloží na kompost. Dalším produktem je žížalí čaj, který se zředí s vodou a používá se jako hnojivo k zalévání různých rostlin a plodin. Toto zařízení může mít doma každý,“ popisovala studentka třetího ročníku oboru agropodnikání Nikola Heczková.

Biojarmark je určen dětem z mateřských i základních škol ve městě a také široké veřejnosti. „Příchozím zdůrazňujeme, že třídění bioodpadu je důležité. Pokud bioodpad vyhazujeme do směsného odpadu, ztrácíme surovinu, kterou můžeme proměnit na kompost. Ten do půdy vrací organický materiál, čímž ji zkvalitňuje a zlepšuje její vlastnosti,“ zdůraznila Barbora Lyčková, jež vyučuje ekologii a rozvoj venkova.

Součástí biojarmarku byla výstava zemědělské techniky a drobných hospodářských zvířat na školním dvoře. K vidění byly i slepice a kohout z plemene zlatá česká kropenatá. „Jedná se o původní plemeno českých dvorků, které se v současné době chová jako genová rezerva pro další generace. Z dvorků ho vytlačovaly nosné hybridy, které mají vyšší snášku,“ poukázala Radka Mižďochová, hlavní organizátorka akce.

O vznik biojarmarku v Českém Těšíně, který se řadí mezi nejvýznamnější akce Albrechtovy střední školy, se před 19 lety zasloužila Anna Hromková. Na konci školního roku náhle zemřela. „Ještě stihla připravit projekt. Budeme pokračovat v této tradici, v příštím roce nás čeká jubilejní 20. ročník biojarmarku,“ řekla závěrem Radka Mižďochová.

Další zprávy z regionu