ARO na Podlesí získá moderní vybavení

Nové vybavení za více než 3,3 milionu korun pořizuje v letošním roce pro své Anesteziologicko – resuscitační oddělení Nemocnice Podlesí v Třinci, jež patří do sítě Agel. Díky tomu toto oddělení zabezpečuje péči pro všechny své pacienty na špičkové úrovni.

Díky kvalitním přístrojům a erudovanému personálu je toto oddělení na špičkové úrovni. Foto: Agel

Novinkou v nemocnici je centrální monitorovací stanice, která propojením s pacientskými monitory životních funkcí umožňuje ošetřujícímu personálu sledování velkého množství parametrů životních funkcí, jako například EKG, tlaku krve, tělesné teploty, okysličení krve a mnoha dalších, a to u všech hospitalizovaných pacientů na jednom místě. „S pomocí centrální monitorovací stanice je možné rychle reagovat na alarmové příhody a snížit zdravotní rizika u vysoce zranitelné populace pacientů a rovněž zpětně prohlížet data pacientů v čase,” vysvětluje primář oddělení ARO Nemocnice Podlesí Roman Hanák.

Dalším přístrojem je mobilní dezinfekční systém. Ten zajišťuje dezinfekci rozptýlením účinné látky v prostorách intenzivní péče. Technologie nabízí výběrem vhodného dezinfekčního prostředku způsob, jak účinně zničit patogenní mikroorganismy, tedy bakterie, plísně a samozřejmě také viry včetně v současné době tolik obávaného koronaviru.

„Pro tento rok plánujeme nákup dvou přístrojů pro umělou plicní ventilaci nejvyšší třídy, které zajišťují náhradu při selhání dýchání pacientů. Jde o složité zařízení, které pacientům pomáhá s dýcháním, odvádí kysličník uhličitý a zároveň mechanicky nahrazuje napadené plíce,” upozornil primář. Přístroje využívají pacienti po rozsáhlých úrazech, komplikovaných operacích nebo chronicky nemocní, kterým selhávají plíce. Slouží i pacientům se závažným zánětem plic, který bývá jedním z nejzávažnějších komplikací infekce koronavirem. „Na příkladu současné epidemie covid-19 se ukázalo, že tento přístroj má zásadní vliv na to, zda nejpostiženější lidé v případě zánětu plic toto onemocnění přežijí,” zdůraznil Roman Hanák.

Oddělení ARO Nemocnice Podlesí poskytuje zázemí zejména pro činnost chirurgického oddělení. Podílí se na přípravě pacienta před operačním zákrokem, provádí
anestezii, monitoruje stav pacienta v průběhu operace a v pooperačním období. Jeho služeb rovněž využívá oddělení kardiologie, kardiochirurgie a intervenční radiologie v péči o rizikové pacienty.

Další zprávy z regionu