Audit potvrdil kvalitu českotěšínské nemocnice

Důležitý certifikát kvality, bezpečnosti a odbornosti obhájila v uplynulých týdnech Nemocnice Agel Český Těšín. Pacienti díky němu vědí, že je zařízení na špičkové úrovni a mohou mu důvěřovat.

Nemocnice v Českém Těšíně prošla náročným auditem. Foto: Agel

Spojená akreditační komise prováděla v průběhu měsíce března v nemocnici komplexní audit zaměřený na bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Výsledkem je udělení certifikátu a pošesté v řadě získání akreditace, kterou má nyní nemocnice až do roku 2024.

Získání akreditace je důležitým ukazatelem především pro pacienty. Je totiž zárukou, že je nemocnice prověřená a splňuje požadavky na poskytovanou zdravotní péči i související procesy – od vybavení a kvalifikovaného personálu, přes moderní medicinské postupy a vyšetření, až třeba po úklid.

„Obhajoba akreditace nespočívala jen v dokládání kvality poskytované zdravotní péče, ať už lékařské nebo ošetřovatelské, ale třeba i v dokazování zajištění bezpečnosti podávání léčiv nebo předávání důležitých informací mezi ošetřujícím personálem,“ vylíčila členka představenstva Nemocnice Agel Český Těšín Alice Ručková.

Podle jejích slov bylo posuzování komise opravdu komplexní a detailní, napříč veškerými úrovněmi provozu, a to včetně nezdravotnických úseků jako je hospo-dářsko-technický nebo stravovací. „Zajímala je třeba i naše kuchyně, systém úklidu nebo nakládání s odpady,“ upřesnila Alice Ručková s tím, že akreditace je pro každou nemocnici dobrovolná.

Vůbec první akreditaci získala Nemocnice Český Těšín již v roce 2006. První obhajobu pak zařízení úspěšně zvládlo v roce 2009 i v dalších letech 2012, 2015 a 2018. Pro pacienty na každém z šestice oddělení to znamená dlouhodobě záruku vysokého standardu, a to napříč celým provozem.

„Audit je pro každé zařízení vždy náročný proces. O to více si ale ceníme toho, že jsme v něm uspěli. Akreditace potvrzuje kvalitu naší práce a věřím, že je objektivním a pozitivním ukazatelem pro každého pacienta, který se na nás s důvěrou může obrátit,“ uzavřela Alice Ručková.

Nemocnice Český Těšín, která patří do skupiny Agel, je pilířem zdravotní a sociální péče o občany Českého Těšína a spádového regionu v oblasti zajišťování zdravotní péče. Zdravotní péči poskytuje občanům již od roku 1937, kdy byla založena.

Další zprávy z regionu