Biało-czerwony tytuł

Do krzewienia patriotyzmu i polskich wartości wśród najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu powinna się przyczynić publikacja pod tytułem Biel, czerwień, braterstwo. Jest dostępna w siedzibie Zarządu Głównego PZKO, niebawem trafi do polskich szkół na Zaolziu.

Publikacja uczy dzieci patriotyzmu. Foto: ba

We wszystkich krajach, w których działa Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w ramach przypadającego na 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości, kolportowana jest publikacja pod tytułem Biel, czerwień, braterstwo. Ukazała się dzięki Fundacji Orlen oraz wsparcia ze strony Muzeum Narodowego w Kielcach.

„To akcja dla najmłodszych promująca patriotyzm oraz nasze polskie wartości. Pragniemy, żeby młode serca otworzyły się na historię Polski”, powiedział Michał Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie.“

Publikacja jest dostępna w siedzibie Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie przy ulicy Strzelniczej, niebawem dotrze do polskich szkół na Zaolziu. „To bardzo ładny, skromny, ale wartościowy w treści album uczący patriotyzmu i najważniejszych kanonów w polskiej historii napisany dla dzieci, które już potrafią czytać i samodzielnie analizować tekst”, zaznaczył Mikołaj Falkowski.

Další zprávy z regionu