Bioodpad chtějí svážet ve Vendryni. Impulz dali lidé

Udělat další krok ke zvýšení ochrany životního prostředí chtějí ve Vendryni. Obec plánuje zavést plošný sběr bioodpadu, občanům zdarma nabízí nádobu na bioodpad.

Jak uvedl starosta Vendryně Raimund Sikora, v poslední době se na obecní úřad obrací občané, kteří chtějí uvědoměle třídit bioodpad, ale buď zatím nemají kompostér nebo nechtějí vyrábět kompost svépomocí.

Vendrynští se proto rozhodli, že pokud se přihlásí dostatek zájemců, od příštího roku zavedou plošný svoz bioodpadu. Zájemci od obce obdrží zdarma snadno manipulovatelnou biopopelnici na kolečkách s bočním větráním, o objemu 240 litrů. Obsah se bude svážet samostatně na třineckou kompostárnu ve dvoutýdenním cyklu od dubna do listopadu. Celkem se bude jednat o 14 svozů za 700 korun. Jeden svoz tedy vyjde na 50 korun.

„Část nákladů bude dotovat obec, protože je v zájmu nás všech, abychom snížili množství směsného nevyužitelného odpadu,“ podotkl starosta Raimund Sikora. Jak dále zmínil, ve Vendryni je stále zhruba třetina směsného komunálního odpadu v černých popelnicích dále biologicky rozložitelná. Vesměs se jedná o zbytky nebo slupky z ovoce, zeleniny, trávu, kávovou sedlinu, čajové sáčky, květiny z váz.

„Pokud společným úsilím nesnížíme množství směsného odpadu, pak s ohledem na nový zákon o odpadech a zákaz skládkování, dramaticky porostou náklady na odběr a zpracování odpadů pro obec i občany. Věříme, že když už dobře třídíme plasty, sklo a papír, dovedeme to i v případě biologicky rozložitelného odpadu,“ dodal první muž Vendryně.

Další zprávy z regionu