Břeh Líštnice v Horní Líštné zpevnila nová opěrná zeď

Obyvatelé třinecké místní části Horní Líštná se už nemusí obávat přívalových dešťů a rozvodnění tamního toku Líštnice. Město nechalo zpevnit opěrnou zeď břehu a za-chránilo tím hlavní silnici.

Nová železobetonová zeď je dlouhá 44 metrů. Foto: MMT

Sucho a přívalové deště způsobily problémy podél toku Líštnice v třinecké části Horní Líštná, kde vznikla erozí vodního toku nátrž břehu a hrozilo upadnutí části přilehlé vozovky. Od října loňského roku tu proto probíhala stavba železobetonové opěrné zdi, která břeh Líštnice zpevnila a stabilizovala. Zásah si vyžádal z rozpočtu města 6,5 milionu korun.

„Zpevnění břehu je významnou investicí a velkým záře-zem do rozpočtu, ale bylo nutné to udělat. Stávající mís-to bylo v havarijním stavu. Voda podemílala břeh a hrozilo nebezpečí jeho sesunutí a stržení části přilehlé cesty, která je navíc páteřní komunikací, která do lokality Líštné vede,“ vysvětlila primátorka Třince Věra Palkovská.

Nová železobetonová zeď, která usměrnila tok říčky a zajistila její břeh, se nachází v Horní Líštné naproti restauraci U Sliwky. Má délku 44 metrů, je založena na mikropilotech a stabilizována řadou lanových kotev. Svah břehu byl zpevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene. V rámci stavby byla rekonstruována i vozovka v pásu podél nové opěrné zdi a přibylo i nové silniční zábradlí.

„Klimatické změny mají velký dopad i na Třinec a jeho rozpočet. Snažíme se podle technických, majetkoprávních a samozřejmě také finančních možností stále rozšiřovat vodovodní sítě a zadržovat vodu v krajině. Ovšem sucho s sebou bohužel přináší i problémy s břehovými nátržemi,“ dodala primátorka, která tuto problematiku intenzivně řeší i s Povodím Odry a Českým rybářským svazem. V plánu je rovněž společný projekt na vybudování dřevěných splávků po celém toku Líštnice, které by stabilizovaly dno, vytvářely zádržné prvky a zároveň poskytovaly úkryty pro ryby a jiné vodní živočichy.

Další zprávy z regionu