Bystřice opět děkovala. Už potřinácté

Skvěle reprezentují obec, nebo naopak dělají pro Bystřici či region práci, která nemusí být v očích veřejnosti tolik vidět, a přesto zanechávají hlubokou životní stopu. A všem těmto lidem Bystřičtí každoročně vyjadřují svůj dík.

Slavnostní akt se konal v sále kina v budově MUZ-ICu. Foto: tm

Adventní období v Bystřici bývá časem, kdy vedení obce chce na úspěšné, pracovité a obětavé jednotlivce či společnosti upozornit – a zároveň jim vyjádřit poděkování. Akce Bystřice děkuje napsala 13. prosince svůj třináctý díl. Slavnostní akt tentokrát hostila letos opravená budova MUZ-ICu, na devadesát hostů se sešlo v sále kina.

„Pamětníci si možná vzpomenou, když jsme se poprvé sešli v roce 2006, abychom poděkovali lidem, jejichž životní výsledky přispívají nejen k rozvoji Bystřice, ale potažmo celého regionu,“ řekl na úvod slavnostního setkání starosta Bystřice Roman Wróbel, který společně s místostarostou Marcelem Čmielem večerem provázel.

A kdo tentokrát převzal ocenění? Anna Kubátová za dlouhodobou výchovně-vzdělávací práci s mládeži a aktivní spoluúčast na rozvoji obce, Věra Navrátíková za 28 let obětavé práce ve funkci ředitelky, vedoucí učitelky a zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu, Marek Grycz za titul štafetového juniorského mistra světa pro rok 2018 v moderním pětiboji, Cieslar s.r.o. za dynamický rozvoj podnikatelské sféry, zaměstnanosti, podporu obecních aktivit a trvale udržitelný rozvoj, Roman Raszka za obrovský přínos v oblasti sounáležitosti, spolupůsobení, aktivizace rodinného života a rozvoje obce, Jerzy Pilch, starosta obce Brenna, za veliký přínos v oblasti přeshraniční spolupráce a Václav Laštůvka za celoživotní přínos v oblasti trvale udržitelného rozvoje Těšínského Slezska.

Ovšem setkání nebylo jen o poděkování, bylo i shrnutím toho, co se v letošním roce v Bystřici podařilo, či jaký byl společenský život.

Podrobnosti se dočtete v dnešním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu