Bystřice piluje nakládání s odpadem

Ideální způsob nakládání s komunálním odpadem hledají v Bystřici. V potaz berou zkušenosti z okolních obcí, ale i specifika samotné Bystřice. Nový trend ukázala i pandemie koronaviru, kvůli internetovým obchodům narostlo množství odpadu z obalových materiálů.

Odpad odložený vedle určené nádoby v Bystřici. Foto: obec

Odpadové hospodářství je folklorem nejen v Bystřici. Už měsíc se o svoz odpadu v této obci stará společnost AVE, provozovna z Frýdlantu nad Ostravicí. Ovšem za rok může být vše jinak. „Když se vrátím v čase zpět, uvědomím si, jak jsme soutěžili poskytovatele služeb v této citlivé oblasti. Současný poskytovatel je významný celorepublikový hráč na tomto poli a jeho nabídka se prostě nedala odmítnout. Byla bezkonkurenční,“ předeslal během květnového zasedání zastupitelů starosta Bystřice Roman Wróbel.

Zároveň řekl, že v současné době na obci začínají s přípravou zadávací dokumentace na tendr v této oblasti, z něhož by měl vzejít nový poskytovatel služeb, ale už na dobu pěti, deseti let. „Do této dokumentace zařadíme požadavky odpadového hospodářství, protože situace v této problematice je naprosto neudržitelná. Ať jde o skladbu, třídění, separaci, výši poplatku,“ pokračoval Wróbel.

„V obci máme velkoobjemové nádoby na separovaný odpad, které jsou často plné i několik dnů, a lidé pak odpad odkládají v jejich okolí. Kdo má na starost jejich vyprázdnění a kdo uklízí kolem nich?“ ptala se zastupitelka Anna Konderlová. „Okolí uklízí naše technické služby, a to docela často a pravidelně,“ reagoval místostarosta Marcel Čmiel.

„Za samotný odvoz zodpovídá firma AVE. Ale je nutno říct, že se stále vychytávají porodní bolesti,“ odpověděl starosta Wróbel, který ihned přidal specifikum Bystřice. „Naše obec je tranzitní. Podívejte se, jak vypadají sběrné nádoby u kompostárny, ty jsou plné hned. Někteří řidiči, projíždějící naší obcí, se u nás zbavují odpadu. Některé jsme i chytili přímo při činu. Totéž platí o popelnicích u hřbitova,“ vypočetl starosta.

Více se dočtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu