Cena za 73metrový chodník vzbudila diskusi

K přechodu pro chodce v centru Milíkova, o nějž obec usilovala několik let a získala jej teprve před koncem minulého roku, nyní stavaři budují také chodník. Třiasedmdesátimetrový úsek obec vyjde na 623 tisíc korun, což se ale některým zastupitelům nelíbilo.

Chodník v Milíkově naváže na vybudovaný přechod. Foto: fm

Plány z minulých měsíců, kdy se vedení Milíkova rozhodlo postavit k novému přechodu pro chodce v centru také 73metrový chodník, se přiblížily dni D. Zastupitelé totiž v minulých dnech během svého zasedání schválili zhotovitele a svěřili mu zakázku za 623 tisíc korun. „Ta nabídka se mi zamlouvá nejen proto, že je nejvýhodnější, ale za plus považuju i to, že zhotovitel už realizuje samotný přechod,“ uvedla starostka Eva Kawuloková. Doplnila, že práce se rozeběhly už na počátku dubna a hotovo bude do konce měsíce.

Do diskuse se však přihlásil také bývalý místostarosta Jiří Šustek, kterému se nezdála zmiňovaná cena. „Co má být na této zakázce tak drahého?“ ptal se a pokračoval: „Sedmdesát tři metrů za 623 tisíc korun, to odpovídá skoro deseti tisícům za metr. Ta cena šplhá k podobné hodnotě, jak tomu bylo v lokalitě Pila. Tam jsme přitom kopali kanál do hloubky dvou metrů,“ podivoval se zastupitel.

Odpověď Šustkovi nabídla starostka Kawuloková. „Kanalizaci sice stavět nebudeme, přesto tam dělníci mají položit nové kanalizační plastové trubky. V projektu je navržen i zelený pás, místo něj ale stavaři vybudují dlažbu. Z ceny pak dále budeme odpočítávat jeden obrubník, protože byly navrženy tři, a to je zbytečné. Suma dále zahrnuje i vedlejší náklady, jako třeba půjčovné semaforů, dopravního značení, dočasný zábor krajské silnice a ostatní vedlejší náklady. Jen tyto položky vychází téměř na čtyřicet tisíc korun,“ vysvětlila starostka.

Značnou část rozpočtu spolkne také odstraňování materiálu z předchozího chodníku. „Likvidace asfaltu patří k těm nejdražším z běžných stavebních materiálů. Navíc je potřeba odstranit i staré obrubníky a ostatní přebytečný stavební materiál,“ doplnila starostka. Všechny tři nabídky, z nichž zastupitelstvo vybíralo, se pohybovaly v podobné rovině, a jak během schůze zaznělo, nacenění firem se odvíjelo od projektantova odhadu.

Další zprávy z regionu