Centru Jablunkova hrozí dopravní stopka

V divadelním slangu lze říci, že v Jablunkově se schyluje k dramatu. Scénář opravy autobusového stanoviště se kříží se scénářem rekonstrukce mostu v sousedství. Podle všeho výsledkem může být uzavření tohoto místa pro veškerou dopravu.

Most v centru Jablunkova se musí opravit. Foto: tm

Příběh přestavby autobusového stanoviště na moderní terminál se začal psát již na podzim loňského roku. „Stavba za 40 milionů korun, kdy dotace pokryjí 90 procent uznatelných nákladů, musí být hotová v polovině roku 2022, a to včetně vyúčtování. Jinak bychom museli dotační peníze vracet,“ řekl starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

Zároveň se pomalu začíná psát příběh mostu v sousedství autobusáku. Podle vlastníka, kterým je Moravskoslezský kraj, je most ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. „A to jak spodní stavba, tak i nosná konstrukce. Rekonstrukce je tedy více než nutná, proto už započaly projekční práce, je také požádáno o stavební povolení. Teprve až po jeho vydání bude možné začít s rekonstrukcí,“ řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová a dodala, že s ohledem na neutěšený stav mostu bude snahou kraje zahájit rekonstrukci v co nejkratším čase a technologickém období.

Zatím ale není vyjasněná organizace dopravy po dobu stavby. Ve hře je provizorní přemostění, nebo úplná uzavírka a objízdné trasy. „U provizorního přemostění máme velký problém. Most by byl na jedné straně ukotven na parkovišti Penny Marketu, pokud s tím budou souhlasit, na druhé straně v místě autobusového staveniště. Tím bychom byli omezeni v pracích na terminálu, což si vzhledem k podmínkám dotace nemůžeme dovolit,“ vysvětlil místostarosta Jablunkova Luboš Čmiel.

Více se dočtete v dnešním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu