Centrum obce prokoukne

Svůj vzhled v dohledné době změní centrum Bukovce. Studii úpravy prostranství už má vedení Bukovce na stole. Součástí studie je využití plochy, která vznikne po stržení domu čp. 59. Neobydlený dům je v majetku obce a nyní slouží jako skladiště.

Dům v zatáčce půjde k zemi. Foto: pmj

„Budova je ve velmi špatném stavu, její demolici odsouhlasilo už předchozí zastupitelstvo,“ podotkla starostka Bukovce Monika Czepczorová.

Díky stržení domu stojícího v zatáčce bude místo mnohem přehlednější pro řidiče, navíc bude možné rozšířit silnici. Na nově vzniklém prostranství vznikne parkovací plocha.  Počítá se také s výstavbou chodníku, který povede až ke Křížové a bude navazovat na stávající chodník pod kostelem.

Proměna se dotkne i prostranství kolem prodejny nacházející se v sousedství obecního úřadu, které je však majetkem soukromého vlastníka. „V červnu nás čeká veřejné projednávání s občany, kteří budou moci vznášet své náměty a připomínky. Studie, kterou už máme vypracovanou, bude podkladem pro projektovou dokumentaci,“ řekla první žena obce.

Další zprávy z regionu