Čerpací stanice napojí na dispečink

Postupné rozšiřování a modernizace vodovodní a kanalizační sítě letos pokračovalo v Mostech u Jablunkova.

Napojení na obecní vodovod a kanalizaci se letos dočkali občané lokality Za hřbitovem. „Obec v lokalitách Polomská – Šragy a Kawulacký II. etapa přepojila odběratele na nové vodovodní potrubí, které nahradilo staré nevyhovující vodovody po době životnosti. Současně s výstavbou chodníku vedoucího od Rynštoků na Bagno vznikla nová větev kanalizace a v příštím roce by se mohly realizovat jednotlivé přípojky,“ informoval obecní vodohospodář Tomáš Kohut.

Po výměně řídicích systémů a silových rozvaděčů obou čistíren odpadních vod a po jejich datovém napojení na centrální vodárenský dispečink nacházející se v hasičské zbrojnici se v současné době pracuje ještě na připojení sedmi čerpacích stanic. Ty budou také dálkově kontrolovány a ovládány přes centrální dispečink.

„Vodárenský dispečink umožňuje dohled a řízení celkem šesti obecních vodojemů, včetně úpraven vody, dvou vodovodních vrtů, dvou čerpacích stanic pitné vody a dvou čistíren odpadních vod. Nově tedy bude napojeno ještě sedm čerpacích stanic splaškových vod. Čekáme také na napojení dalších čtyř nových vodovodních vrtů, které máme v lokalitách Šance a Bagno. Doposud musíme čerpací stanice objíždět a kontrolovat, zda tam není nějaká závada,“ vysvětlil Kohut.

Další zprávy z regionu