Český Těšín ocenil pilné žáky a studenty

Patnáct žáků a studentů místních základních a středních škol převzalo 13. června ocenění za dobré studijní výsledky a mimoškolní reprezentaci školy. Slavnostní setkání studentů s vedením města se konalo v prostorách českotěšínské Čítárny a kavárny Avion.

Český Těšín ocenil pilné čáky a studenty. Setkání spojené s předáním věcných darů proběhlo v Čítárně a kavárně Avion. Foto: město

Oceněným pogratuloval v krátkém proslovu starosta města Karel Kula. Vyjádřil mimo jiné potěšení, že se může setkat s žáky, kteří si za svou dobrou práci zaslouží ocenění.

„Blahopřeji vám k úspěchu a věřím, že se vám bude i v budoucnu dařit, že budete rozvíjet svůj talent, schopnosti a znalosti – a stále patřit k těm nejlepším,“ zdůraznil starosta.

Jednotliví ocenění poté z rukou starosty Karla Kuly a místostarosty Víta Slováčka převzali věcné ceny.

Mezi oceněnými byli dva zástupci každé základní školy a všech středních škol, které se nacházejí v Českém Těšíně.

Seznam oceněných:

Masarykova základní škola a mateřská škola  

Karla Martinková (5. třída) patří k nejlepším a nejaktivnějším žákům 1. stupně. Školu reprezentuje hlavně ve sportovních soutěžích, například v atletice a vybíjené. Pravidelně se účastní dopravní soutěže, kde uplatňuje nejen svou zručnost, ale i vědomosti a znalosti z jiných oborů.

Vojtěch Římánek (9. třída) patří mezi ty děti, které každý učitel touží učit. Na co sáhne, v tom vyniká. Prakticky neexistuje soutěž, které by se Vojta rád nezúčastnil. Přitom nezáleží, zda zápolí o první místa ve sportu, historii, zeměpisu, logice, financích či technice. V krajském kole logické olympiády došel až do semifinále.

Základní škola a mateřská škola Pod Zvonek:

Adéla Varcopcová (9. třída) považuje za svého největšího koníčka studium historie a jejím trvalým snem je stát se archeoložkou. Ráda úspěšně reprezentuje školu v soutěžích a okresních kolech dějepisných olympiád a každým rokem objeví při studiu historie něco neprobádaného. Její láska k historii se promítá právě do empatického a citlivého přístupu ke starší generaci při návštěvách seniorů v Domově pokojného stáří.

Natálie Bilená (9. třída) všechny uchvátila svým výjimečným talentem ve dvou oblastech: fotografování a grafice. Její vnímání světa a jeho zachycení skrze objektiv fotoaparátu a grafické programy jsou něčím nevšedním, co běžně nevidíme. V celostátní soutěži ve fyzice se umístila na krásném třetím místě v kategorii studentů z celé České republiky.

Základní škola a mateřská škola Hrabina:

Elen Pastrňáková (9. třída) se zajímá o různé obory a velmi ráda čte. Právě v oblasti literární projevuje svůj nesporný talent, píše vlastní texty a přispívá do literárních soutěží. Je nadaná výtvarně. Pod jejíma rukama vznikají úžasná díla nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v rámci výtvarného oboru na základní umělecké škole nebo v soukromí.

Vít Tomiczek (9. třída) vyniká širokým všeobecným přehledem a jeho zájem se rozprostírá jak na humanitní obory, tak i na přírodní vědy. Nebojí se kriticky myslet a vyjadřovat své názory promyšleně a s argumenty. Vít aktivně reprezentuje svou školu v různých soutěžích, ať už se jedná o jazykové, znalostní nebo sportovní klání.

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a MŠ s polským jazykem vyučovacím:

Elena Dziadek (9. třída) se ráda učí cizí jazyky, chce se učit i španělsky a francouzsky. Jejím oblíbeným předmětem je matematika. Sní o studiu mezinárodních vztahů a módního návrhářství.

Magdalena Bień (9. třída) je talentovaná a ambiciózní dívka. Má ráda přírodní vědy, zejména přírodovědné předměty – matematiku a chemii. Zúčastnila se mnoha školních soutěží a olympiád. Ráda sportuje – hraje volejbal, jezdí na kole, lyžuje a bruslí. Zpívá a tančí.

Základní škola a mateřská škola Kontešinec:

Denis Konderla (7. třída) svůj dar řeči a přirozenou touhu se prosadit, uplatnil už podruhé díky své účasti v projektu Paměti národa – Příběhy našich sousedů. Během práce na úpravě natočených videí vedl svou skupinu při práci na rešerších a vyhledávání archivních záběrů. Podílel se na tvorbě scénáře a přípravách jednotlivých scén. Ve školním zpravodajství je hlavním moderátorem.

Matěj Máček (4. třída) je všestranně nadaný kluk – nadšený sportovec, který reprezentuje školu ve sportovních soutěžích. Zajímá se o všechny oblasti vlastivědy a přírodovědy. Jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika – ta je jeho koníčkem i ve volném čase. Dosahuje značné úspěchy v logicko-matematických soutěžích i na celostátní úrovni.

Gymnázium Josefa Božka:

Ondřej Švéda (3. ročník) se v dějepise a obecně v historii cítí jako ryba ve vodě. Své umění korunoval spoustou ocenění. Ve finále Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR si vybojoval 10. místo ze 75 finalistů. Akce moderuje s humorem a šarmem sobě vlastním, velmi dobře hovoří francouzsky.

Albrechtova střední škola:

Kristina Bilková (4. ročník) reprezentovala školu na sportovních akcích (atletika, volejbal, florbal, mažoretky) a také ve vědomostních soutěžích a olympiádách v rámci svého oboru (rostlinolékařská soutěž, ekologická a biologická olympiáda). Je vítězkou rostlinolékařské soutěže ČR.

Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego:

Wojciech Bureš (2. ročník) vyniká nejen v přírodovědných předmětech, ale účastní se také literárních a překladatelských soutěží, kde získává ocenění. Matematika a fyzika jsou jeho vášní a v budoucnu by se rád věnoval kvantové fyzice nebo astrofyzice. Své vědecké zájmy vyvažuje uměleckými aktivitami – hraje na klarinet, saxofon a také zpívá.

Obchodní akademie:

Klára Jaglářová (4. ročník) je všestranná. V průběhu studia byla úspěšná ve školních i mimoškolních soutěžích. Nejvíce úspěchů dosáhla v oblasti informatiky. Vyhrávala školní kola, postupovala do celostátních a ve čtvrtém ročníku se stala suverénní vítězkou krajského kola Mistrovství ČR ve zpracování textu. Velice úspěšná byla i v jiných odborných soutěžích ekonomických či účetních.

AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická:

Natálie Mazurová (4. ročník) koordinuje organizaci a realizaci Majálesu jako vedoucí týmu středoškolských zástupců českotěšínských středních škol z řad studentů. Aktivně se zapojuje do charitativních aktivit školy, zapojovala se do Dnů zdraví, je spoluzakladatelkou neziskové organizace pro děti z problémových rodin, pro které pořádá a organizuje tábory.

Po škole Natálie plánuje vycestovat do Spojených států, kde chce studovat a pracovat jako au pair a získat tak další cenné zkušenosti do života. Sama Natálie bere ocenění s pokorou. „Jsem vděčná za toto ocenění a za to, že jsem mohla studovat na AGEL Střední zdravotnické škole. Získala jsem zde mnoho cenných znalostí a dovedností, které mi pomohou na mé cestě k dosažení mých snů,“ řekla.

 

Další zprávy z regionu