Český Těšín poznal své jedničkáře

Sedmatřicet studentů, kteří dosáhli na konci minulého školního roku na vyznamenání, ocenila Albrechtova střední škola během osmnáctého ročníku slavnostních Juvenálií. Ty se konaly před několika dny na prknech Těšínského divadla.

Nejúspěšnější studentka Barbora Kočendová (vlevo) a učenka Kateřina Anna Szturcová. Foto: fm

Na českotěšínskou multioborovou střední školu, jak sama sebe díky několika studijním směrům označuje, dochází téměř 750 žáků. Třicet sedm z nich v loňském školním roce dosáhlo na výsledek zajišťující vyznamenání. „Aby studenti na tuto poctu dosáhli, musí splnit dvě základní kritéria. Prvním je, že průměr všech známek na vysvědčení se vejde do hodnoty 1,5. Druhou podmínkou je, že žádný z předmětů nesmí mít žák oceněný hůře než dvojkou,“ připomněla pravidla ředitelka školy Vanda Palowská.

Vysvědčení s vyznamenáním si na sklonku června odneslo šestnáct studentů z oborů gastro- -hotelnictví, osm polygrafů a šest žáků věnujících se zemědělství. „Za vyzdvižení pak stojí sedm oceněných z nástavbového studia, ať už v denní či dálkové formě. Tito studenti se kromě vyučování většinou věnují práci nebo dalším aktivitám, které je časově omezují. Je proto chvályhodné, že i oni nalezli motivaci a dosáhli na vyznamenání,“ vyzdvihla ředitelka školy a připomněla, že tak vysoké číslo u nástavbových oborů za celou historii oceňování střední škola doposud nezaznamenala.

I mezi premianty však dále zazářili někteří žáci a usedli tak na pomyslný školní trůn. „Většinou jsou to studenti, kteří mají nejlepší možný průměr. V momentě, kdy je takových více, rozhoduje také přínos škole a třeba i reprezentace na soutěžích,“ dodala Vanda Palowská. Jako nejlepší učenku tak letos Albrechtova střední škola vyhodnotila Kateřinu Annu Szturcovou a jako nejlepší studentku zase Barboru Kočendovou.

První ročník Juvenálií škola pořádala už v roce 2001. „Za osmnáct let, kdy vyhodnocujeme, jsme ocenili, nebojím se říct, přes tisíc studentů. Jednou je ročník úspěšnější, jindy zase méně. Záleží na tom, jak se žáci v jednotlivých letech učili a jak ke studiu přistupovali,“ uzavřela ředitelka Palowská.

Další zprávy z regionu