Český Těšín se pustí do opravy propustku

Do rekonstrukce propustku na ulici Třinecké se v dohledné době hodlají pustit v Českém Těšíně. Po dobu opravy bude silnice vedoucí do centra města zcela uzavřena.

Celkové náklady investiční akce s názvem Zkapacitnění propustku na Třinecké ulici se odhadují na čtyři miliony korun včetně daně. „Stavební práce budou zahrnovat demolici stávajícího propustku a vybudování provizorního chodníku ze štěrkodrti pro pěší, který bude široký půldruhého metru a dlouhý 26 metrů včetně lávky přes potok. Nový jednopólový most o délce tři metry bude z monolitického železobetonového rámu,“ informoval místostarosta Českého Těšína Tomáš Pavelek.

Jak dále řekl, součástí stavby bude také úprava koryta místního bezejmenného toku, spočívající v jeho vyčištění a vytvoření opevnění z kamenné dlažby uložené do betonu, a výstavba gabionové zídky. Jelikož v místě nového propustku se nachází vodovodní řad, bude potřeba provést přeložku vodovodu.

„Zkapacitnění propustku je nezbytné z důvodu zajištění potřebného průtočného profilu propustku, aby nedocházelo při větších deštích k záplavě dané lokality,“ vysvětlil Tomáš Pavelek. Dodal, že po dobu stavby bude komunikace zcela uzavřena pro veškerou dopravu, provizorní lávka umožní průchod pouze chodcům.

Další zprávy z regionu