Cesta patří nově obci, na řadu přijde zeleň

Místní komunikace u břízek v Ropici už patří obci. Po rekonstrukci, která vyšla na 6,4 milionu korun, obecní zastupitelé schválili její přijetí do vlastnictví od státu. Převede ji Státní pozemkový úřad, který opravu financoval.

Silnice vede i přes železniční trať. Foto: tm

Za tři roky by měla obec získat i zeleň kolem komunikace. „Chceme v obci zmapovat celkově stav příkopů a vytipovaná místa následně upravit,“ odpověděla starostka Ropice Gabriela Szmeková na dotaz, zda se bude dočišťovat blízký příkop.

Dodala, že u dopravního značení řeší zejména u železničního přejezdu určité nedostatky. „Máme návrh řešení, který momentálně čeká na schválení v Třinci na magistrátu,“ ujistila starostka. Podle ní se v lokalitě jedná o nechráněný železniční přejezd, který však má Správa železnic výhledově v plánu přestavět na chráněný.

Další zprávy z regionu