„Cestovní pojištění je jistota v nejisté době“

Odjezd na dovolenou do cizí země a cizího prostředí zvyšuje riziko vzniku nepředvítatelné situace. Jak se ale říká, kdo je připraven, není překvapen. Proto si řada lidí před odjezdem sjednává cestovní pojištění.

Ilustrační foto: th

O tom, jaké možnosti mají pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP), a tedy i drtivá většina zaměstnanců Třineckých železáren, jsme hovořili s mluvčí Elenkou Mazurovou.

Je možné se u vás pojistit i na dobu dovolené?
Ano, cestovní pojištění lze uzavřít on-line na webu nebo pobočkách ČPZP.

Proč bychom se před cestou do zahraničí měli nechat pojistit?
Cestovní pojištění vytváří finanční jistotu pro případ úrazu nebo náhlého onemocnění v zahraničí.

V případě pojistné události za vás pojišťovna uhradí veškeré finanční náklady za léčbu včetně nutných nákladů až do výše sjednaného rozsahu a limitu pojistného plnění. Pojištění kryje léčebné výlohy v zahraničí, a to hospitalizaci, léky předepsané lékařem, nutné lékařské zákroky včetně repatriace neboli převozu. Bez sjednaného cestovního pojištění by se cesta mohla znatelně prodražit.

Jaké jsou možnosti pojištění pro vaše klienty?
ČPZP nabízí cestovní pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou s dostačujícím limitem pojistného krytí.

Cestovní pojištění kryje léčebné výlohy v zahraničí do částky 10 milionů korun, u pojištění odpovědnosti je limit pojistného plnění pokryt částkou 4 miliony Kč, trvalé následky úrazu jsou kryty částkou až 500 tisíc korun.

Cestovní pojištění může sjednat pouze pojištěnec ČPZP, a to i pro osobu blízkou, která není pojištěncem ČPZP, za ceny pojištění jako pro osoby zdravotně pojištěné u ČPZP, tedy za zvýhodněné sazby.

Možná už to nebudeme potřebovat, ale přece jen, vztahuje se to i na onemocnění covid-19 a karanténu?
Krytí léčebných výloh se vztahuje v souvislosti s onemocněním covid-19 i na země s vysokým rizikem nákazy a země s velmi vysokým rizikem nákazy.

V případě, že klient v zahraničí onemocní covidem-19, bude mu poskytnuto pojistné plnění za léčbu, léky předepsané lékařem a případně repatriaci až do jednoho milionu korun.

Pokryje pojištění vyhlášenou karanténu?
Pokud je pojištěnému nařízena státním orgánem v cílové destinaci (zdravotnickou nebo hygienickou institucí) preventivní karanténa (bez identifikovaného onemocnění), lze poskytnout pojistné plnění pouze tehdy, má-li pojištěná osoba sjednané připojištění Covid plus.

Další zprávy z regionu