Cesty budou jenom plužit

Podhorská obec bude místní komunikace v zimním období udržovat stejným způsobem jako v předchozích letech – bude je pouze plužit, nikoli sypat. Zastupitelé Komorní Lhotky o tom rozhodli na listopadovém zasedání.

Ilustrační foto: tm

„Množily se stížnosti lidí, proč cesty nesypeme. Na to ale nemáme,“ okomentoval starosta Ivo Sztefek. Navíc poukázal, že když je na cestách uježděný sníh, stejně inertní materiál zpod kol vozidel uskakuje mimo silnici. Komorní Lhotka udržuje téměř 34 kilometrů svých komunikací a chodníků. „Sníh z nich budou plužit dva traktory. V problematických místech jsou kontejnery s posypovým materiálem, případně hromady štěrku. Posypový materiál už je rozvezený,“ informoval zastupitele starosta, když jim předkládal ke schválení plán údržby místních komunikací.

„Uvažovali jsme, jak zimní údržbu podchytit v tom, abychom cesty nemuseli sypat. Chtěli jsme dát dopravní značky s touto informací, ale bylo nám doporučeno, že stačí, když to uvedeme v plánu zimní údržby komunikací,“ vysvětlil Ivo Sztefek.

Kontejnery s posypovým materiálem pro problematická místa obec dokupuje postupně, aktuálně jich má šest. Na dalších místech jsou připraveny hromady štěrku. Pokud řidiči budou mít potíže například vyjet do kopce, mohou posypový materiál použít. Obec však nechce podcenit situaci, pokud by komunikace byly nesjízdné. „Pro takový případ máme nasmlouváno s traktoristou ze sousedních Dobratic, že by nám nesjízdné cesty posypal,“ dodal starosta.

Další zprávy z regionu