Chirurgům pomůže nová laparoskopická věž

Nemocnice Třinec si pořídila novou 4K video laparoskopickou sestavu. Pořizovací náklady ve výši 2,2 milionu korun uhradil zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj.

Operátorům zajišťuje nová věž lepší přehled v dutině břišní. Foto: nemocnice

„Moderní vybavení nemocnic je pro zvyšování kvality zdravotnické péče nepostradatelné. Do přístrojové techniky krajských nemocnic investuje Moravskoslezský kraj průběžně,“ zdůraznil hejtman Ivo Vondrák.

Neméně důležité jsou podle něj také rekonstrukce a opravy budov, na které je v letošním krajském rozpočtu vyčleněno celkem 264 milionů korun. „Aktuální situace nám potvrzuje, jak je zvyšování úrovně našeho zdravotnictví důležité a nutné,“ dodal Vondrák.

Nová video laparoskopická věž poskytuje operatérovi díky 4K rozlišení a nové inteligentní světelné jednotce maximální přehled v dutině břišní a neunikne mu ani nejmenší zdroj krvácení nebo jiné komplikace. Dále je tato sestava vybavena speciálními filtry, které v kombinaci s novým světelným zdrojem dokážou v reálném čase zobrazit překryvný obraz, který se skládá z okem viditelného a infračerveného spektra.

Pomocí filtrů a po nitrožilním podání indocyaninové zeleně (ICG) se operujícímu chirurgovi dokonale zobrazí prokrvení střeva a může rovnou v průběhu operace rozhodnout, zda ponechá, nebo upraví linie pro spojení střeva. Rovněž po úspěšném spojení střeva si zkontroluje vitalitu vzniklé anastomózy.

Výhoda této jedinečné technologie spočívá v možnosti změny operačního postupu na základě fluorescenční angiografie provedené během výkonu. Cílem je rovněž snížení výskytu pooperačních poruch hojení střevní anastomózy a jiných komplikací.

Další zprávy z regionu