ČHS má letos jasně stanovené cíle

Česká hutnická společnost (ČHS) čítající téměř tisíc členů podepsala dohodu s Třineckými železárnami (TŽ) a partnery pro letošní rok. Může se tak vrhnout na plnění přijatých úkolů a tematických směrů. Vrátit se chce i k pandemií přerušeným akcím.

Jiří Cupek převzal ocenění od spřátelené organizace. Foto: mc

Na výroční konferenci, která se uskutečnila ve středu 30. března v třineckém Steelhouse, se sešli delegáti odborných skupin ČHS a zástupci vedení Třineckých železáren, Energetiky Třinec a Sléváren Třinec. Z polské Dąbrowy Górniczej přijeli partneři ze spřáteleného spolku sdružujícího hutní inženýry a techniky, nechyběla ani delegace z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

„Vracíme se k tradičnímu období konání konference, proto se scházíme již po osmi měsících, a jsem rád, že bez jakýchkoliv omezení,“ řekl v úvodu předseda ČHS Jiří Cupek, načež vyzdvihl skutečnost podepsání dohody s TŽ a jejich dceřinými společnostmi pro rok 2022.
„Definovali jsme směry a cíle našeho spolku i jednotlivých odborných skupin. Proto bych jménem předsednictva a celé členské základny ČHS rád poděkoval všem partnerům za jejich důvěru, pochopení a finanční podporu,“ zdůraznil Jiří Cupek.

Na výroční konferenci ČHS se hodnotí, plánuje, ale i oceňuje. Vyznamenaní z jednotlivých odborných skupin čestné uznání převzali z rukou předsednictva ČHS a ředitele pro personalistiku a vnější vztahy TŽ Iva Žižky.
„Děkuji za to, že obětujete svůj volný čas pro ostatní a pomáháte tím naplňovat heslo TŽ Společně pro příští generace. Ve druhé části svého příspěvku bych chtěl vyzdvihnout skutečnost, že ČHS je jedním ze spolků, které pomáhají v komunitní spolupráci. Chci vám za to poděkovat a popřát, aby tomu bylo tak i nadále,“ řekl Ivo Žižka.

ČHS letos obnoví soutěž o nejlepší diplomovou práci, kdy autoři tří nejlepších prací si převezmou ocenění během promocí na VŠB–TU. „Letos chceme také zahájit diskuzi o možném založení dvou nových odborných skupin, a to na FMT VŠB–TU a v Bohemia Rings v Zámrsku,“ přiblížil Jiří Cupek.

Spolek se také vrací k Hutnickým pivním slavnostem, které se budou konat 13. května ve Werk Areně.

Další zprávy z regionu