Chtějí zřídit klubovnu

Multifunkční prostor pro občany plánují zřídit ve Vělopolí. Nacházel by se v budově obecního úřadu. „Dokážu si představit, že by součástí místnosti byla i menší knihovna, ale hlavně prostor, kde by se potkávaly například maminky s malými dětmi, důchodci nebo zástupci spolků,“ nastínil starosta Vělopolí Tomáš Grohmann.

Ilustrační foto: tm

„Úpravu místnosti včetně následného vybavení bychom řešili pomocí dotačních programů, konkrétně přes Místní akční skupinu (MAS) Pobeskydí,“ dodal starosta. Zastupitelé myšlenku zřízení místnosti pro občany podpořili.

Další zprávy z regionu