Chystají se na relaxační zónu

Na nové místo k relaxaci a odpočinku se mohou těšit v Písku. Vznikne v sousedství sokolovny díky revitalizaci slepého ramene řeky Olše. Prostranství za řekou mezi sokolovnou a nedalekou venkovní posilovnou se v dohledné době začne měnit v odpočinkovou zónu.

Slepé rameno řeky Olše. Foto: ba

Bývalé koryto Olše je značně zaneseno sedimenty. Počítá se s odstraněním sedimentů do hloubky 0,8 až jeden metr, což přibližně odpovídá úrovni původního dna koryta.

„Součástí obnovy vodního prvku je jeho rozšíření a modelace dna i břehů. Mělo by se vytvořit pět zahloubených tůní situovaných do podmáčeného terénu, zcela oddělených od souvislé vodní plochy. Není vyloučeno, že vznikne i několik dalších malých tůní. Kvůli podpoře biodiverzity v daném místě zůstane určité množství klestu, pařezů a kmenů,“ přiblížila starostka Písku Věra Szkanderová.

Místo ozvláštní dvě zídky skládané z lomového kamene nasucho – ze žuly nebo z břidlice. Technologie bez použití jakéhokoliv pojiva zachová mezi kameny mezery, které vyhledávají drobní živočichové. „Lokalitu zpřístupní jejím návštěvníkům přes tři sta metrů dlouhá stezka pro pěší. Bude z kameniva a zčásti jako dřevěný prkenný chodník. Prostor vyplní mobiliář a herní prvky,“ pokračovala starostka Písku.

Dodala, že účelem stavby je především obnova vodního biotopu umožňující život vodních, rostlinných i živočišných organismů. „Tůně budou sloužit jako prvek ekologické stability krajiny. Jejich výstavbou dojde ke zlepšení retence vody v krajině a vytvoření přirozeného vodního biotopu,“ dodala Věra Szkanderová. Investice spolkne přibližně 2,6 milionu korun, výdaje z 80 procent pokryjí finance ze Státního fondu životního prostředí – z kotlíkových půjček.

Další zprávy z regionu