Čistili příkop v opevnění

Zemní práce ve vojenském opevnění Velká šance, které spočívaly v další etapě čištění valu, jsou pro letošní rok u konce.

V opevnění proběhla další etapa rekonstrukce. Foto: ba

Stavební práce, na které dohlíželi odborníci z Národního památkového ústavu, proběhly v úseku od jihozápadního propustku příkopu a vstupní části opevnění – Slezské brány (vstup od kapličky).

Po postupném odtěžení zeminy v příkopu následovalo její prosetí a vytřídění kameniva, které se postupem času vlivem klimatické eroze sesunulo do příkopu. Vytěžené kamenivo zůstalo na skládkách v příkopu. Počítá se s jeho využitím při opravě zbývající části kamenného zdiva. Tam, kde docházelo k dalšímu sesouvání stěn, putovala protříděná zemina zpět na své místo, přičemž byla tvarována do svahu. Zbytek zeminy posloužil při drobných terénních úpravách mimo příkop.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly bezmála 3,5 milionu korun, obci ulehčila dotace z Ministerstva kultury ve výši 700 tisíc korun.

Další zprávy z regionu