Čistírna odpadních vod v Třinci prošla modernizací

Čistírna odpadních vod v Třinci prošla v uplynulých měsících velkou rekonstrukcí. Modernizace skončila v těchto dnech a spolkla sedmnáct milionů korun.

Čistírna odpadních vod v Třinci. Ilustrační foto: Pavel Zubek

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK Ostrava) investují do kalového hospodářství 11 milionů korun. Za dalších šest milionů zmodernizovaly kogenerační jednotku využívající plyn z čistírenského kalu pro výrobu elektřiny a tepla.

„Stávající kogenerační jednotka byla v areálu čistírny odpadních vod v Třinci instalována v roce 2005. Technologie byla vzhledem k vysokému zatížení a dlouholetému spolehlivému provozu opotřebovaná. Na hranici životnosti byla z provozního hlediska také proto, že pro používané pohonné jednotky se již nevyrábí náhradní díly,“ vysvětlil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

V těchto dnech dospěla do cíle i modernizace odvodňování kalu, která začala loni na podzim. Původní zařízení z poloviny 90. let již bylo v nevyhovujícím technickém stavu a nedosahovalo potřebných parametrů z hlediska výkonu a parametrů výstupní sušiny.

„Stávající odvodňovací lis jsme nahradili novou linkou odvodňování stabilizovaného kalu s dekantační odstředivkou. Ta má na vstupu kapacitu až 20 metrů krychlových za hodinu, výstupní sušina kalu by měla představovat 25 procent,“ vysvětlil Jan Tlolka.

Obě investice podle Marka Síbrta kromě zvýšení efektivity čistírenského procesu jsou také příspěvkem pro zvýšení kvality životního prostředí. Ať již díky výrobě energie z obnovitelného zdroje, tak díky lepším parametrům čistírenského kalu, který se používá především při rekultivacích pozemků ovlivněných průmyslovou činností, hlavně hlubinnou těžbou černého uhlí.

Další zprávy z regionu