Čtení dětem mění životy

Jak pěstovat emoční zdraví dítěte, aby z něj vyrostl zdravě sebevědomý a šťastný člověk? Proč je základem moudré výchovy v rodině společné sdílení prostoru a času, například prostřednictvím společné četby? Odpovědět nejen na tyto otázky přišla na základní školu do Vendryně v pondělí 25. března zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková.

Vendryňské děti zaujalo představení o Patovi a Matovi. Foto: pořadatelé

Seminář nazvaný Čtení dětem mění životy uspořádala vendryňská škola pro rodiče, děti a širokou veřejnost ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Celé Česko čte dětem. „My rodiče míváme často dojem, že bychom svým dětem měli vnímání světa uspíšit, zatraktivnit, otevřít jim všechny možné přístupové cesty. Naše děti však nejvíce potřebují přítomnost druhého člověka, ne toho virtuálního na displeji televize, počítače nebo chytrého mobilu, ale živého, reálného, moudrého průvodce a rádce. Ne vždy si uvědomujeme, jak negativní vliv na dětskou duši má přebytek virtuálních vjemů. Děti i mladí lidé, kteří tráví většinu volného času na počítači bez interakce s dospělým člověkem, zaměňují virtuální a mediální svět za ten skutečný. Chybí jim pak zdravý úsudek, přijímají špatná rozhodnutí a mají potíže v navazování zdravých, dlouhodobých vztahů“, řekla Katrušáková.

Během hodinové přednášky, plné emocí, příběhů, ale také vtipných přirovnání, zazněly mimo jiné krátké filmy s Václavem Havlem, Barborou Špotákovu či Zdeňkem Svěrákem nebo jeden ze tří osvětových televizních spotů – „Pohádky čekají, až je budete číst“.

Eva Katrušáková doporučovala rodičům dětí a jejich pedagogům z vendryňské školy, aby naslouchali dětem a nechali je rozhodovat o tom, jaká knížka se jim líbí, a jaká ne. Pokud děti na rituál pravidelného předčítaní nejsou zvyklé, mají začít u obrázků a krátkých textů a poté postupně přecházet k složitějším a delším.

„Předčítání je nejzaručenější způsob a přiznejme si i nejpříjemnější, jak přivést děti k lásce ke čtenému slovu. Ale mějme na paměti, že děti musí mít ze čtení radost!“ upozorňuje ředitelka. Z interaktivní přednášky si dospělí odnesli nejen spoustu dojmů a námětů, ale také osvětové materiály a plakáty pro děti.

Současně se seminářem pro dospělé se malí posluchači bavili v tělocvičně u divadelního představení Pat a Mat v podání hereček Divadelní agentury Křesadlo. V průběhu programu se hrálo, zpívalo i cvičilo. Všechny děti odcházely domů s dárky od organizace Celé Česko čte dětem.

Seminář s divadlem pro děti byl jednou z mnoha akcí, které škola pořádala v rámci března, Měsíce (nejen) knihy. Budování vztahu k literatuře, vedení dětí ke čtenářství, dílny čtení či rozvíjení kritického myšlení je také součástí vize Základní školy Vendryně. Věříme, že čtení dětem nejen mění životy, ale dělá doslova zázraky. Proč nezačít právě dnes?

Další zprávy z regionu