Cyklostezka povede pod viaduktem

Čilý stavební ruch začne u viaduktu v Dolní Lomné. Stávající konec cyklostezky v této obci bude napojen na nové přemostění Lomné a dále na místní silnici v Mostech u Jablunkova. Iniciátorem stavby je Sdružení obcí Jablunkovska.

Trasa cyklostezky pod viaduktem.

Propojení naváže na stávající cyklostezku a bude pokračovat lávkou délky 20 metrů na pravý břeh řeky Lomné. Dále povede mezi opěrným pilířem železničního viaduktu a stávající opěrnou stěnou. Přibližně v polovině úseku je navržena nová odpočívka, za ní trasa pokračuje v ose stávající panelové účelové komunikace. Panely budou odstraněny a nahrazeny standardní skladbou stezky. Trasa bude ukončena stoupáním a navázáním na stávající místní komunikaci v Mostech u Jablunkova.

Další zprávy z regionu