Cyklostezku v Dolní Lomné letos propojí

Cyklostezkový boom v údolí Lomné nabral v letošním roce na obrátkách. Zatímco na katastru Horní Lomné realizují první část cyklostezky, v Dolní Lomné propojí všechny vystavěné úseky posledním. Kvůli bezpečnosti cyklistů zde přistoupili k podjezdu pod hlavní silnicí.

Místo pro propojení cyklostezky je již vykáceno. Foto: tm

Letos je tomu přesně 10 let, kdy v Dolní Lomné vystavěli první úsek cyklostezky. Začínala u viaduktu a měřila jeden kilometr včetně výstavby nového cyklomostu. Letos přibude v mozaice poslední dílek. Výsledkem bude sedmikilometrový úsek, který z větší částí kopíruje řeku Lomnou. „Ač se jedná o úsek o něco delší něž kilometr, je stavba náročnější o podjezd pod krajskou silnicí, opěrnou stěnu, vodovodní propustek a most. Z podnětu Správy CHKO Beskydy přibylo ještě biotechnické opatření v podobě dvou plazníků coby úkryt a zároveň zimoviště pro plazy i obojživelníky, zejména pro užovku hladkou,“ nastínila starostka Renata Pavlinová. „Do plazníků, které jsou spleteny z větví, se užovka může bez problémů schovat. CHKO Beskydy s tímto řešením po delších vyjednáváních nakonec souhlasilo,“ dodala.

Podjezd pod silnicí bude v zatáčce, kde je odbočka k bývalému rekreačnímu zařízení Českých drah. Cyklostezka rovněž povede kolem informačního centra, kde cyklisté budou mít možnost odpočinku.

Práce na posledním úseku odstartovaly v dubnu kácením stromů a odstraněním kořenů. „V červnu se pokračuje zemními pracemi, hotovo by mělo být na začátku prosince, kdy nás čeká kolaudace,“ doplnila starostka s tím, že součástí stavby je i přeložka jednoho sloupu s elektrickým vedením v režii ČEZ. Rovněž dodala, že stavba cyklistického tunelu nenaruší provoz na silnici.

Obec stavbu ve veřejné zakázce vysoutěžila na částku 16,9 milionu korun. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury čítá 85 procent z celkové částky.

Další zprávy z regionu