Dárci krve dostali za odběr valentýnské dárečky

Svatého Valentýna slavili všichni ti, kteří dorazili minulý týden do Nemocnice Třinec darovat krev či plazmu. Zdravotníci pro ně připravili milou odměnu a dali jim tím najevo, jak moc si jejich počínání váží.

Dárci krve si za svou záslužnou činnost vysloužili valentýnskou pozornost.

Ve dnech 12. až 16. února proběhl na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Třinec valentýnský týden, kterého se zúčastnilo celkem 137 dárců. „Zaměstnanci tohoto oddělení přichystali pro dárce malé překvapení a po odběru si každý z nich vylosoval tematický dárek. V srdíčkovém týdnu přišlo plazmu darovat 40 dárců, krev 97 dárců, z toho bylo devět prvodárců. Všem patří velké poděkování,“ uvedla mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Hematologicko-transfúzní oddělení, které je významným článkem nemocničního komplementu, poskytuje své služby lékařům a pacientům regionu Třince a Jablunkova. Postavení tohoto oddělení je v rámci zdravotnického zařízení výjimečné tím, že poskytuje své služby nejen klinickým pracovištím zařízení, ale i klinikám Nemocnice Podlesí a praktickým a odborným lékařům spádové oblasti.

Činnost oddělení je různorodá. Provádí se zde analýzy krevních vzorků, mikroskopické hodnocení nátěrů periferní krve, punktátů kostní dřeně, poskytuje se péče hematologicky a onkohematologicky nemocným pacientům a v neposlední řadě se provádí odběry plné krve se zpracováním na erymasu a plazmu a aferetické odběry plazmy u dárců pro potřeby pacientů či u samotných pacientů pro jejich vlastní potřebu, tzv. autotransfuze.

Další zprávy z regionu