Den požární bezpečnosti varuje před požáry v přírodě

Otevřené brány pro veřejnost připravuje na tento pátek všech 23 stanic Hasičského záchranného sboru našeho kraje. Na jejich techniku se mohou přijít podívat zájemci i do Třince. Otevřeno tam bude od 9 do 17 hodin. V Českém Těšíně přivítají hasiči zájemce od 8 do 16 hodin.

Hasiči představí lidem svou techniku v Třinci i v Českém Těšíně. Foto: HZS MSK

Na všech stanicích HZS MSK si budou moci návštěvníci prohlédnout moderní zásahovou techniku a vnitřní prostory. Na některých z nich bude připraveno venkovní stříkání vody.

Hasiči v celé ČR vyhlásili v rámci boje proti hloupým pověrám na šťastný „pátek třináctého“ tradiční Den požární bezpečnosti, zaměřený letos na varování před požáry v přírodě. Koordinuje ho Česká asociace hasičských důstojníků.

HZS MSK v posledních letech, a to i letos na jaře, registruje vysoký počet požárů porostů (louky, lesy, suché trávy apod.). Příčina naprosté většiny těchto požárů souvisí s nedbalostním a neopatrným jednáním lidí. Nejvíce ohroženi jsou senioři, děti a opilé osoby.

„Od začátku roku 2019 jsme zaznamenali v Moravskoslezském kraji jedno úmrtí při požáru v přírodě, kdy loni na jaře senior na Frýdecko-Místecku neopatrně použil hořlavou kapalinu při pálení klestí, obdobně vznikala i většina dalších požárů, spojená se zraněním šesti osob,“ upřesnil mluvčí hasičů Petr Kůdela.

V roce 2019 se stalo v našem kraji 305 požárů v přírodě, v roce 2020 celkem 246 a loni 220. Letos do konce dubna už hasiči evidují 225 požárů v přírodě, což je více než za celý rok 2021. Ovlivnilo to suché počasí na konci zimy, a hlavně v březnu 2022, kdy prakticky pořádně nezapršelo…

„Ani následné škody po takových požárech nebývají zanedbatelné, od začátku roku 2022 je to v součtu za 11,5 milionu korun. V dubnu 2020 přesáhla škoda po požáru lesa na okraji Frýdku-Místku tři miliony korun, hasiči tam svou rychlou reakcí uchránili majetek za pět milionů korun. Příčinou vzniku požáru byla manipulace s otevřeným ohněm,“ pokračoval mluvčí.

Podle aktuálních předpovědí počasí nemá v Moravskoslezském kraji pršet ani v následujících dnech. HZS MSK proto upozorňuje všechny občany, že vzhledem k suchému počasí je možnost vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm několikanásobně vyšší a požár se daleko rychleji šíří, třeba i po dosud suchých zbytcích trávy a klestí.

 

Připojujeme pár rad, jak předejít vzniku požárů suchých porostů:

Neodhazujte nedopalky cigaret a jiné zdroje otevřeného ohně (např. nedostatečně uhašené zápalky, iniciované petardy apod.) do prostoru suchých porostů.

Nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti suchých porostů (např. při grilování, svařování apod.).

Dobře si rozmyslete, zda je nutné spalovat suchý biologický odpad. Existují možnosti, jak se tohoto odpadu bezpečně zbavit, některé obce provozují systém kontejnerů na biologický odpad nebo umožňují svým občanům takový odpad odevzdat bezplatně na sběrný dvůr. V některých obcích je spalování biologického odpadu zakázáno obecně závaznou vyhláškou. Je třeba také upozornit, že plošné vypalování porostů je zákonem zakázáno. HZS MSK za současného stavu počasí důrazně nedoporučuje pálit biologický odpad.

Pokud už budete chtít biologický odpad spalovat, je nutné dodržet několik zásad pro předcházení vzniku požáru:

–           určete si bezpečné místo pro umístění ohniště (v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých stromů, od hořlavých materiálů, s dobrou dostupností k hasebním prostředkům),

–           ohniště by nemělo být příliš velké a v žádném případě nesmí být umístěno na suchém porostu (tráva, náletové rostliny atd.), ideálně by mělo být ohraničeno např. pomocí kamenů,

–           připravte si dostatek hasebních látek (dostatečná zásoba vody, lopat, krumpáčů a dalšího nářadí),

–           před zahájením spalování biologického odpadu ohlaste místo pálení na operační středisko HZS MSK, abyste předešli zbytečným výjezdům hasičských jednotek (ohlášení je možno provést buď telefonicky nebo vyplněním jednoduchého elektronického formuláře na stránkách https://paleni.izscr.cz/paleni),

–           po celou dobu pálení je třeba mít místo pálení neustále pod kontrolou, nesmí zůstat bez dozoru,

–           po ukončení pálení ohniště rozhrabejte a místo důkladně prolijte vodou,

–           pravidelně kontrolujte místo pálení po ukončení pálení, zda nedochází k opětovnému rozhoření a zda se požár nešíří do okolí,

–           pokud se pálení vymyká kontrole a nejste schopni vznikající požár sami zvládnout, co nejdříve jej ohlaste na tísňovou linku. Včasné ohlášení požáru může zabránit vzniku materiálních škod, případně zranění nebo i usmrcení osob,

–           v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (velké sucho, větrné počasí apod.) pálení biologického odpadu vůbec nezahajujte a odložte jej na dobu, kdy bude panovat příznivé počasí.

 

 

Další zprávy z regionu