Dětem přistaví třídu na půdě

Komplexní modernizaci budovy mateřské školy připravuje obec Ropice. Součástí záměru je také navýšení kapacity využitím půdních prostor.

Budova mateřské školy dostane také nový kabát. Foto: AB

Budova mateřinky z roku 1961 už po renovaci doslova volá. „Inovovat potřebuje otopný systém, rozvody elektřiny i vody. Vodovodní přípojka bude kapacitnější, stejně tak bude posílena kapacita elektrického příkonu,“ přiblížila starostka Ropice Uršula Waniová. Čištění odpadních vod, které dosud končily v žumpě a musely být odváženy, obec vyřeší novým způsobem – součástí záměru je totiž i stavba čističky vod. Budova dostane také nový kabát, k plánovanému snížení energetické náročnosti objektu má přispět zateplení. V dosud nevyužitém podkroví obec zamýšlí postavit jednu třídu a zvýšit tak kapacitu mateřské školy. Záměr zahrnuje rovněž přestavbu dvou bytů v budově školky.

„Aktuálně pracujeme na projektové dokumentaci,“ sdělila Uršula Waniová. Projektantka má mít dokumentaci hotovou do konce září, a to včetně položkových rozpočtů, vše má dotáhnout až do stavebního povolení. „Tím budeme mít vše připravené pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby,“ doplnila starostka. Na zpracování dokumentace, která přijde na 1,765 milionu korun, Ropice získala 400tisícovou dotaci Moravskoslezského kraje.

Komplexní modernizace školky bude značnou investicí, předběžný hrubý předpoklad nákladů dosahuje 30 milionů korun. Kdy se obec do rekonstrukce pustí, proto bude záviset na možnostech využití evropské dotační podpory. „Prozatím nejsou stanovena podrobná kritéria nových dotačních titulů. Jakmile budeme znát přesné podmínky, budeme zkoušet projekt navázat na některý dotační titul,“ řekla Hutníku Uršula Waniová.

Jak uvedla na březnovém zasedání zastupitelstva Ropice, pokud se obec chce ucházet o evropskou dotaci, musí být projektový záměr zařazen do strategického rámce Místního akčního plánu obce s rozšířenou působností Třinec. Zastupitelé zařazení záměru do tohoto dokumentu jednomyslně odsouhlasili.

Další zprávy z regionu