Děti budou hltat novou látku v atraktivnějším prostředí

Ve třech odborných učebnách vybavených moderními technologiemi se budou od nového školního roku vzdělávat žáci obou základních škol v Jablunkově. Jejich zřízení vyjde na bezmála 11,5 milionu korun.

Odborné učebny školy město vybaví moderními technologiemi. Foto: ba

Žáci budou rozšiřovat své obzory při využití virtuální reality, robotických stavebnic, 3D tiskáren a skenerů a interaktivních dotykových panelů. Modernizace učeben zahrnuje rovněž stavební úpravy a vybavení místností novým nábytkem.

V budově základní školy na Lesní ulici se počítá s modernizací přírodovědné učebny, jejíž vybavení už je zastaralé. „V naší škole zcela chybí přírodovědná učebna s vybavením umožňujícím badatelskou výuku či měření s kvalitními přístroji napojenými na IT techniku. Mimoto hodláme rozvíjet výuku robotiky jako součást revize výuky informatiky. Nově vzniklá multifunkční učebna přírodních věd bude sloužit k výuce fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, cizích jazyků a pracovních činností,“ vylíčil ředitel ZŠ Jablunkov Pavel Kantor.

Základní škola Henryka Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím v Jablunkově se může těšit na dvě nové učebny – robotiky a polytechniky a multifunkční mobilní učebnu s výukou jazyků a virtuální reality.

„První ze zmíněných vyučovacích místností vznikne ze skladových prostor. Nyní informatiku vyučujeme v učebně IT, ale pro práci s roboty, které lze zařadit do jakéhokoliv předmětu, jsou zapotřebí nové prostory s moderním vybavením. Multifunkční mobilní učebna bude sloužit k výuce cizích jazyků, protože naše škola nyní má jen jednu jazykovou učebnu, která je velmi vytížená,“ zdůvodnila ředitelka školy Urszula Czudek.

Další zprávy z regionu