Děti se radují z nového víceúčelového hřiště

Největší investiční akce tohoto roku v Bukovci dospěla do zdárného konce. Prostranství mezi uvnitř zmodernizovanou budovou polské základní školy a naproti stojící mateřinkou se díky rekonstrukci proměnilo v dětské hřiště, které využívají děti z obou zařízení.

Děti poprvé vyběhly na hřiště v pondělí dopoledne. Foto: ba

Mezi budovami vzniklo víceúčelové hřiště s umělým povrchem určené pro kolektivní sporty a také různé herní prvky z akátového dřeva včetně pískoviště. Na ploše vyrostl rovněž domek na nářadí a dřevěný altán. Součástí mobiliáře jsou i dva stojany na kola.

„Budovy školy a mateřinky propojuje chodník. Nechybí ani zelené plochy, které vzniknou díky hydroosevu, včetně tří vyvýšených záhonků. Prostor vyhrazený dětem odděluje od silnice dřevěné oplocení. Novotou voní rovněž autobusová zastávka ve směru do Jablunkova – nový je chodník, záliv i dřevěná čekárna,“ poukázal místostarosta Bukovce Janusz Motyka.

Stavební práce zahrnovaly rovněž zřízení nové vodovodní přípojky objektu mateřské školy a vybudování splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod, na kterou jsou napojené obě budovy a stará požární zbrojnice. „Kanalizaci jsme uzpůsobili tak, aby se na ni v budoucnu mohly napojit okolní rodinné domy,“ podotkl Janusz Motyka.

Zvelebení prostranství, do kterého se Bukovečtí pustili ještě koncem loňského roku, vyšlo přibližně na 11,5 milionu korun. Část nákladů pokryly dotace ve výši 2,6 milionu korun z MAS, ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu životního prostředí.

Další zprávy z regionu