Deváťáci si vybírají, kam na střední školu

Už jen několik málo dnů mají žáci devátých tříd na to, aby si podali přihlášku na svou vysněnou střední školu. Do 1. března si mohou podat dvě, a to buď osobně, nebo poštou.

Tak kam to bude? Deváťáci by už měli mít jasno. Foto: mr

K přijímacím zkouškám letos zamíří silný ročník dětí. Musí proto počítat s tím, že konkurence bude velká. Děti si mohou přihlášku podat buď na dvě školy, nebo na jednu, ale na dva různé obory.

V našem regionu je nabídka škol široká. Deváťáci si mohou vybrat gymnázium, zdravotní školu, mohou studovat informační technologie i státní správu. V nabídce je i řada technických oborů, které mají na Třinecku široké uplatnění.

Některé školy nabízejí svým žákům řadu podpůrných programů. „U nás žáci mohou získat prospěchové stipendium ve výši 1 000 korun pro všechny technické obory. U maturitních oborů stačí mít průměr známek 2, u tříletých do 2,5. Samozřejmě žáci nesmí mít žádné výchovné prohřešky, jako je třídní důtka či neomluvená absence,“ poukázal ředitel Střední odborné školy Třineckých železáren Aleš Adamus. Pokračoval, že další motivací je, že si šikovní žáci mohou přivydělat na praxi až 40 tisíc korun. „Podmínkou je samozřejmě dobře a pečlivě odvedená práce,“ usmál se.

Tato střední škola nabízí mladým lidem obory, díky kterým najdou uplatnění nejen v našem regionu, ale i v zahraničí, a to nejen v Evropě. Během studia totiž mohou získat mezinárodní certifikáty, takže po ukončení studia jim nic nebrání, aby se vydali do světa. Ostatně, mnozí to mají v plánu, například ti, kteří se účastnili programu Erasmus+ a navštívili Španělsko.

Další zprávy z regionu