Do voleb na Hrčavě jdou čtyři uskupení

Zhruba 210 voličů malé obce může jít za poslední rok už potřetí k volební urně. Zakroužkují zastupitele, kteří poté zvolí starostu a místostarostu. Tentokrát si tamní obyvatelé budou moci vybrat ze čtyř uskupení.

Dům v lese, ve kterém získalo adresu několik nových obyvatel obce. Foto: archiv

Bude to sdružení Pro Hrčavu, Sdružení nezávislých kandidátů Hrčavská občanská iniciativa, Nezávislí a Sdružení nezávislých kandidátů Hyrčovjaně, mezi které patří současný starosta Petr Vyšlan. „Tento zájem o volby je určitě dobrý. Vždyť my, kandidáti na volebních lístcích, tvoříme asi 15 procent voličů na Hrčavě,“ pousmál se starosta. Doufá, že četnost voleb neodradí občany, aby dorazili 16. září vyjádřit svůj názor.

Na otázku, se kterým politickým uskupením by chtěl v případě vítězství ve volbách spolupracovat, starosta odvětil: „Dokážu si představit spolupráci s každým, kdo hned po volbách neodstoupí.“ Doplnil, že nyní je mu názorově i lidsky nejblíže Sdružení nezávislých kandidátů Hrčavská občanská iniciativa.

Stávající situace brání rozvoji obce
Komunální volby na Hrčavě vyhrálo loni na podzim sdružení Pro Hrčavu tehdejšího starosty Marka Sikory. Ukázalo se ale, že pro toto sdružení hlasovaly tzv. černé duše, tedy lidé, kteří v obci nebydlí, nemají k ní žádný vztah a voleb se zúčastnili účelově. To potvrdil i Krajský soud v Ostravě.

V březnu se proto konaly volby nové. Ty vyhrálo SNK Hyrčovjaně se současným starostou Petrem Vyšlanem v poměru hlasů 4:3. Vypadalo to, že se situace zklidní a obec bude moct normálně fungovat a rozvíjet se. Pak ale rezignovali všichni opoziční zastupitelé v čele s Markem Sikorou i jejich náhradníci, zastupitelstvo ztratilo usnášeníschopnost a volby se tedy opět musí opakovat.

„V současné době je činnost úřadu značně omezena. Hrčava funguje v rozpočtovém provizoriu, nemohli jsme schválit ani závěrečný účet obce. Rozhodně to není pro nikoho dobré a už vůbec ne pro náš rozvoj,“ poukázal Petr Vyšlan. Věří, že ať už volby dopadnou jakkoliv, bude moci zastupitelstvo začít normálně pracovat a plnohodnotně řešit všechny problémy, které občany trápí.

Další zprávy z regionu