Nerozdělávejte oheň a nekuřte v lese. Hrozí požáry

Krajský úřad vyhlásil pro nadcházející dny dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje. Kvůli přetrvávajícímu suchu, vysokým teplotám a nárůstu požárů nařídil opatření, jak hrozícímu nebezpečí zabránit.

„Zejména pro turisty, zahrádkáře, vlastníky lesů a podnikatele hospodařící v lesích a na porostech bude toto nařízení znamenat jistá omezení, ale věřím, že situaci pochopí a zákazy budou respektovat. Jen tak můžeme předejít rozsáhlým škodám na majetku a na zdraví,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů krajský úřad vyhlásil ve čtvrtek odpoledne na návrh Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce krajského úřadu a bylo rozesláno jednotlivým obcím kraje s žádostí o jeho zveřejnění.

Kotyza upřesnil, že v tomto období je zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, například plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestí a kůry. V lesích a jejich blízkosti, lesoparcích, parcích, zahradách, u porostů, skladů sena a slámy nebo třeba u ploch zemědělských kultur je proto zakázáno až do odvolání udržování ohně, kouření (s výjimkou elektronických cigaret) a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Také se nesmějí pořádat ohňostroje.

Povinnosti přibyly také vlastníkům lesa, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hospodařícím v lese. „Musejí například zajistit, aby byly volné a sjízdné lesní cesty, a kontrolovat místa, na kterých během pěti dnů před vyhlášením období sucha hořelo,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Upozornil i na to, že se nesmí spotřebovávat voda z požárních nádrží k jiným účelům, než k hašení.

Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje opět stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce.

Další zprávy z regionu