Dolní Lomná chce už letos posílit vodní zdroje

Za rok v Dolní Lomné spotřebují 70 tisíc kubíků pitné vody, počítáno včetně chat a rekreačních středisek. Vedení obce sází na jistotu a stávající vodovodní řady chce posílit.

Vodojem Jestřábí v Dolní Lomné. Foto: tm

Horská obec získává pitnou vodu ze dvou povrchových míst – Křínov a Jestřábí. Dále využívá vrty a v omezeném režimu studny. Vodovodní řady Křínov, Jestřábí a Mlýny jsou navzájem propojeny. Voda ke konečným odběratelům putuje čtyřmi vodovodními řady.

„V únoru se podařilo dokončit studii optimalizace posílení vodovodních řadů, zastupitelé na základě této studie schválili výběrové řízení na projektanta,“ řekla starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová, podle které čeká stávající vodní vrty regenerace například unikátní metodou Hydropuls.

Druhým krokem je zachycení většího množství vody v Jestřábí. „Jedná se o vydatný vodní zdroj, u kterého máme povolený roční odběr ve výši 60 tisíc kubíků. Vodu jímáme do 100kubíkového vodojemu, ke kterému chceme vybudovat ještě jeden stejného objemu, to je 2krát 50 m3, který bude vybaven na přítoku do vodojemu zákaloměrem. Ten v případě existence zákalu bezprostředně uzavře odběr vody z jestřábského potoka. Dále bude realizována úpravna vody včetně pískové filtrace,“ nastínila starostka.

V Dolní Lomné chtějí část těchto prací zvládnout ještě letos. „Máme 926 občanů, ale studie počítá s 3750 lidmi. Jsme chatovou oblastí, vždyť chat máme na 300, k tomu musíme připočítat restaurace a ubytovací zařízení,“ vysvětlila Pavlinová a dodala, že po přičtení těchto zařízení společně s občany obec zásobuje pitnou vodou již nyní 1945 osob. Vzhledem k výkyvům na potřebu zásobování vodou ve špičkách a s ohledem na klimatické změny by chtěli mít vodovodní řady optimalizované na 3750 osob. Což by vyřešil i další nový vodní zdroj, který určí projektová dokumentace. „Chceme mít jistotu, že ve špičkách, a hlavně v budoucnu budeme mít pitné vody dostatek,“ předeslala.

Další zprávy z regionu