Dolní Lomná už má řešení čištění vod i pro zbytek obce

Po doinstalování 124 domovních čistíren v loňském roce zbývá Dolní Lomné vyřešit odkanalizování poslední části obce – lokality Závodí, která se rozkládá od Jablunkova a Bocanovic po železniční viadukt.

Odkanalizování se dotkne části Bocanovic a Závodí v Dolní Lomné. Foto: tm

„Ve hře bylo několik projektů, než jsme našli ten ideální a ekonomicky schůdný. Zvažovali jsme kořenovou čistírnu odpadních vod i domovní čistírny, ovšem ty nevyhovovaly z hlediska špatných zasakovacích a odtokových poměrů v místě,“ řekla starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová.

V Závodí tedy obec vybuduje 2,3 kilometru kanalizace, přičemž plánované kanalizační větvě chce přivést až k hranicím jednotlivých pozemků. Zbylou část dostaví majitelé domů. V současné době by se mohlo na budoucí kanalizační řad napojit 130 ekvivalentních obyvatel, přičemž nová čistírna odpadních vod, která je součástí projektu, pojme 300 ekvivalentních obyvatel.

Kanalizační řad počítá i s napojením několika domů ze sousedních Bocanovic, konkrétně by se jednalo o 100 obyvatel, přičemž Dolní Lomné by zůstalo 200 ekvivalent.

Další zprávy z regionu